EÚ víta odklad sprísnených kapitálových požiadaviek

Bazilejský výbor cez víkend rozhodol, že banky dostanú štyri roky navyše na splnenie nových pravidiel o sprísnení kapitálových požiadaviek známych ako Bazilej III. Tento krok je považovaný za veľké víťazstvo finančného sektora, ktorý upozorňoval na to, že je nad jeho sily jednak do januára 2015 splniť revidované podmienky a zároveň neprerušiť úverový tok smerom do podnikov.

Pravidlá Bazilej III majú pritom zabezpečiť, aby bol bankový sektor odolnejší. Banky budú musieť držať trikrát viac základného kapitálu ako pred krízou, čím sa má zabrániť opakovaniu situácie, keď ich museli zachraňovať vlády za peniaze daňových poplatníkov.

Po novom budú pravidlá musieť splniť do roku 2019 a výbor zároveň rozšíril aj zoznam vhodných aktív do ich portfólií. Budú do nich môcť okrem vládnych a firemných dlhopisov zaradiť aj akcie, vrátane tých, ktoré sú kryté hypotékami a tiež dlhopisy firiem so slabším ratingom.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier, ktorý má na starosti reguláciu bankového sektora tento krok uvítal. „Prvýkrát v histórii regulátori definovali globálne harmonizované kvantitatívne štandardy pre likviditu.“ Ako ďalej dodal dohoda o pravidlách pre likviditu má fundamentálny význam pre stabilitu bánk a súčasne pre ich úlohu pri podpore širšej hospodárskej obnovy.

Čakajúce výzvy

Viaceré výzvy, napríklad ako pravidlá implementovať, však ostávajú neprekonané. Len 11 krajín zo skupiny štátov G20 splnili tohtomesačnú uzávierku pre zavedenie Bazilej III. Pravidlá stále netransponovali USA či Európska únia.

V Únii sa pokrok ukáže vo štvrtok 10 . januára. Viacerí zákonodarcovia sa však snažia o ešte väčšie zmiernenie požiadaviek tým, že by banky mohli zahrnúť, akékoľvek aktívum, ktoré centrálne banky akceptujú ako kolaterál. Ide o tzv. pravidlá CDR 4, čiže štvrtú revíziu smernice o kapitálových požiadavkách.

(EurActiv/TASR/Reuters)