EÚ vo Vietname skúma príležitosti pre malé a stredné podniky

Zdroj: TASR, Lukáš Grinaj

Po októbrovej Misii pre rast v Izraeli komisár Tajani vycestoval na dvojdňovú návštevu Vietnamu. Sprevádza ho 47 zástupcov priemyselných združení a firiem, najmä tých, ktoré sú aktívne v kľúčových oblastiach spolupráce EÚ a Vietnamu. Ide o turizmus, poľnohospodárstvo a priemyselnú výrobu.

Cieľom misií je pomôcť európskym podnikom vyťažiť z nových príležitostí, ktoré ponúkajú rýchlo rastúce trhy. Vo Vietname sa delegácia zameria na podporu inovácií a udržateľného a inkluzívneho rastu na oboch stranách, podporu malých a stredných podnikov z EÚ pri prenikaní do regiónu ASEAN a podporu priemyslu v cieľových odvetviach.

Objem obchodu a investícií medzi EÚ a Vietnamom v uplynulých rokoch rástol, pričom mnohé európske firmy uvažujú o otvorení filiálok v krajine, ktorá by pre ne bola zároveň vstupnou bránou na trhy ďalších krajín ASEAN-u.

Európske malé a stredné podniky však čelia prekážkam, keď si chcú vytvoriť stále zastúpenie vo Vietname. V rámci misie budú firmy z EÚ môcť absolvovať stretnutia s miestnymi podnikateľmi a diskutovať o možnosti nadviazať partnerstvá.

Keďže poľnohospodárske produkty sú významnou časťou vzájomného exportu, budú sa v rámci programu venovať otázke ako rozšíriť vzájomné obchodné príležitosti na základe lepšieho využitia zdrojov a eko-inovácií.

Tajani sa okrem premiéra Nguyena Tana Dunga stretne aj s viacerými ministrami. Budú sa venovať výmene osvedčených postupov pri tvorbe legislatívy priateľskej pre malé a stredné podniky, spolupráci vo výskume a inováciách, či internacionalizácii malých a stredných podnikov.

Jednou z kľúčových tém bude aj rozvoj udržateľného turizmu. Na diskusiách sa budú podieľať viaceré zainteresované strany, vrátane zástupcov akademickej sféry koncentrujúcich sa na oblasť prírodného a kultúrneho dedičstva, malých a stredných podnikov, odbornú prípravu a zručnosti a tiež zlepšenie kvality cestovného ruchu.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.