EÚ vyhrala spor o kartové poplatky

Zdroj: TASR, AP Photo/Toby Talbot

Druhý najvyšší súd EÚ včera zamietol žalobu, ktorú voči Európskej komisii vzniesla platobná spoločnosť Mastercard za to, že jej exekutíva v roku 2007 prikázala zrušiť mnohostranné výmenné poplatky za cezhraničné transakcie pri použití jej kariet. Exekutíva vtedy reagovala na sťažnosti maloobchodníkov.

Mnohostranné výmenné poplatky, ktoré MasterCard účtovala pri každej realizácii platby v maloobchode podľa Európskej komisie zvyšujú náklady vznikajúce pri akceptovaní karty zo strany maloobchodníka a to bez preukázaného efektívneho prínosu. Spoločnosť teda dostala lehotu šesť mesiacov na to, aby splnila príkaz Komisie a poplatky zrušila. MasterCard však exekutívu za jej rozhodnutie zažalovala.

„Všeobecný súd potvrdzuje rozhodnutie Komisie, ktoré zakazuje mnohostranné výmenné poplatky uplatňované MasterCard,“ uvádza sa v rozhodnutí. „Metódy stanovovania výšky CMI mali jednak tendenciu nadhodnocovať náklady, ktoré znášajú finančné inštitúcie v súvislosti s vydávaním platobných kariet a jednak nedostatočne oceňovali výhody, ktoré plynú obchodníkom z tohto spôsobu platenia,“ tvrdí Všeobecný súd.

Šéf MasterCard Javier Perez rozhodnutie súdu prijal, avšak dodal, že spoločnosť bude naďalej účtovať poplatky na základe dohody s Komisiou z roku 2009, pričom budú pokračovať v diskusii o ďalších krokoch. V prípade debetných kariet ide o 0,2 % a kreditných 0,3 %.

Na rade je Visa?

Komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia vyzval aj ďalšiu platobnú spoločnosť Visa Europe, aby sa prispôsobila. „Komisia vyzýva Visa a MasterCard, aby dôsledne zvážili ako mnohostranné výmenné poplatky dajú do jednej línie s pravidlami EÚ o hospodárskej súťaži,“ uviedol v stanovisku.

Almunia ešte v januári avizoval, že pripravuje formálne obvinenia voči Visa Europe. V súčasnosti stále skúma poplatky, ktoré uplatňuje pri kreditných kartách.

„Konzistentným postojom Visa Europe je, že by chcela dosiahnuť komerčne prijateľnú dohodu o vhodnej metóde stanovania poplatkov v záujme všetkých zainteresovaných strán v platobnom sektore,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.