EÚ vyšetruje aliancie transatlantických aerolínií

Vyšetrovanie sa dotýka leteckých spoločností Air Canada, Continental, Lufthansa a United, ktoré sú súčasťou Star Alliance a na druhej strane American Airlines, British Airways a Iberia z Oneworld. EK uviedla, že dohody sa týkajú koordinácie komerčných, marketingových a prevádzkových aktivít v rámci aliancií na linkách predovšetkým medzi EÚ a Severnou Amerikou.

„Keď medzi leteckými spoločnosťami vznikne spolupráca v oblasti cien leteniek, letových poriadkov a kapacity, musíte sa uistiť, že z toho profituje najmä zákazník,“ tvrdí Jonathan Todd, hovorca Komisie počas brífingu. Pokiaľ európska exekutíva zistí, že aerolínie porušili pravidlá EÚ, vyzve ich k zastaveniu ilegálnych praktík a dostanú pokutu vo výške 10 % ich globálneho obratu.

Timothy Kirkhope, britský konzervatívny líder v Európskom parlamente tento krok uvítal, pričom zdôraznil, že spolupráca medzi leteckými spoločnosťami musí byť výhodná pre zákazníkov, no nesmie sa jej vplyvom vyvinúť nezdravé konkurenčné prostredie.

Kirkhope dlhodobo kritizuje dohodu Open Skies medzi EÚ a USA, ktorá riadi transatlantický letecký trh a tvrdí, že je jednostranne výhodná len pre USA. Podľa neho práve takéto dohody o „otvorenom nebi“ spôsobujú porušovanie hospodárskej súťaže.

Podľa Komisie úroveň spolupráce medzi spomenutými spoločnosťami je oveľa užšia ako s ostatnými členmi oboch aliancií. V rámci Star Alliance vyšetrovanie pokrýva spoluprácu medzi Lufthansa a United a medzi Lufthansa a Air Canada, rovnako štvorstranovú dohodu medzi spomenutými spoločnosťami a Continentalom. Komisia posúdi, či ich spolupráca nepoškodzuje konkurenciu, no zdôraznila, že nemá nič proti tvorbe združení alebo aliancií medzi aerolíniami.

„V čom vidíme problém je veľmi špecifická a detailná spolupráca medzi spomenutými spoločnosťami v oblasti letových poriadkov, kapacity a cien leteniek,“ povedal Todd. Dodal, že vyšetrovanie je v predbežnom štádiu a nedá sa ešte hovoriť, že spoločnosti porušujú pravidlá. Exekutíva zatiaľ nemá presne určený harmonogram, kedy predpokladá, že by mohla ukončiť vyšetrovanie.

(EurActiv / Reuters)