EÚ výskum: Chutné potraviny sú zo šťastných zvierat

Krátka správa

Krátko pred skončením 6. rámcového programu (12. decembra 2006) prezentovali sa na konferencii prvé dosiahnuté výsledky. Už v januári začne v poradí už 7. rámcový program pre výskum, ktorý  financuje EÚ.

Christian Patermann, riaditeľ potravinárskeho výskumu na Generálnom riaditeľstve Výskum (DG Research) trval na tom, aby výsledky výskumu boli dostupné verejnosti a sa zabránilo, aby skončili v archíve. Tkato by z nich spotrebitelia, výroba, úrady a občania nemali žiaden úžitok.

Predstavené výsledky boli dosiahnuté v rámci tematického výskumu „Kvalita potravín a ich bezpečnosť“. Táto oblasť získala v rokoch 2002 – 2006 viac ako 685 mil. eur a radila sa medzi popredné priority výskumného programu Únie. Cieľom výskum EÚ  bolo prispieť k zlepšovaniu kvality potravín.

Predložené výsledky výskumu potvrdzujú napríklad, že organicky produkované potraviny majú vyššiu výživnú hodnotu ako tie konvenčne vyrábané. Ďalším výsledkom je, že biomlieko obsahuje až o 60 % viac zdravých mastných kyselín – ako je napríklad Omega 3,  ktorej súčasťou sú 3 vyššie nenasýtené mastné kyseliny: kyselina linolénová, eikozapentaenová (Epa) a dokozahexaenová(Dha). Takéto mlieko obsahuje až o 20 % viacej antioxidantov a vitamínov ako bežne vyrábané mlieko.

Ďalší projekt odhalil doteraz neznáme zdravie podporujúce účinky rýb a ďalších morských živočíchov a ich preventívny účinok pred vznikom rakoviny hrubého čreva a rakovinových ochorení ostatných súčastí tráviaceho traktu. Obsahujú totiž látky, ktoré zvyšujú antioxidatívny potenciál krvi a majú takto všeobecne účinok proti vzniku rakoviny.

Európski vedci sa tiež venovali názoru spotrebiteľa a ochrane a životným podmienkam zvierat. Zdravie zvierat výrazne ovplyvňuje kvalitu potravín. Znemienko „rovná sa“ je možné dať medzi dobré a chutné potraviny a šťastné zvieratá, uvádzajú výskumníci.

6. rámcový program je súčasťou komunitárnych programov – centralizovane riadených Bruselom. Výsledky zverejnené Komisiou sú súčasťou práce výskumných tímov, v ktorých sa zúčastňovala aj Slovenská republika.