EÚ vyzývajú k teritoriálnemu prístupu k poľnohospodárstvu

wordpress.com

Exekutíva v súčasnosti pripravuje návrh na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorú by mala zverejniť koncom roka. Začiatkom týždňa (19. – 20. júla) sa v Bruseli na jej podnet uskutočnila diskusia, na ktorej sa zúčastnilo asi 600 zainteresovaných z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Nadchádzajúcu reformu poľnohospodárskej politiky vnímajú ako príležitosť na prechod od centralizovanej intenzívnej produkcie smerom k teritoriálnejšiemu prístupu, ktorý si cení lokálne rozdiely a tiež prostredie.

Rôznorodosť lokálnych produktov a kultúrnych identít môže byť „zdrojom bohatstva“ a treba ich propagovať, tvrdí Sabine Laruellová, ministerka pôdohospodárstva Belgicka, ktoré v súčasnosti drží mandát rotujúceho predsedníctva EÚ.

Vhodným spôsobom ako diverzifikovať hospodársku aktivitu vidieckych oblastí je podľa zainteresovaných podpora farmárov spracúvajúcich svoje vlastné suroviny a využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a tiež iniciatívy na propagovanie turizmu.

O rozpočte sa bude diskutovať v roku 2011

Komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş súhlasil s názorom, že treba udržať poľnohospodárske aktivity vo vidieckych oblastiach. „Budúca poľnohospodárska politiky musí vedieť podporovať túto diverzitu.“

Zdôraznil, že svoju rolu v budúcej SPP hrajú tak veľké ako aj malé farmy, pretože ich pridaná hodnota sa líši podľa toho v akom regióne operujú. „Všetky dodávajú tovar, a my ich potrebujeme podporiť,“ vysvetlil.

Cioloş priznal, že voči SPP existuje veľmi veľa výhrad a to, či môže dôjsť k zvýšeniu rozpočtu na očakávanú úroveň bude predmetom neskorších diskusií. Práve výška prostriedkov na poľnohospodársku politiku je hlavným zdrojom tenzií počas vyjednávaní medzi podporovateľmi SPP na čele s Francúzskom a kritikmi na čele s Veľkou Britániou a Holandskom.

Rokovania o objeme prostriedkov pre farmárov budú súčasťou rozhovorov o budúcnosti celkového rozpočtu EÚ. Komisia svoje návrhy predstaví v septembri a konkrétnu architektúru nového viacročného finančného rámca predloží v júli 2011 spolu s legislatívnymi návrhmi o reforme SPP.

Francúzsky minister poľnohospodárstva Bruno Le Maire a jeho rezortná kolegyňa z Nemecka Ilse Aignerová tento týždeň vyhlásili, že predložia spoločné stanovisko k budúcej SPP v septembri tohto roka.

Nová slovenská vláda v návrhu svojho programového vyhlásenia uvádza, že v rámci SPP bude presadzovať plošné zrušenie poľnohospodárskych dotácií, no zároveň dodáva, že v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov sa bude dovtedy snažiť dosiahnuť nediskriminačné podmienky.

Pozície:

Goran Šoster zastupujúci vidiecke oblasti krajín pripravujúcich sa na vstup do EÚ (PREPARE) tvrdí, že navrhovaný teritoriálny prístup by pomohol pri získavaní rovnováhy medzi environmentálnymi, ekonomickými a spoločenskými záujmami, čo by umožnilo, aby každý mohol získať spravodlivý podiel z pridanej hodnoty farmárstva.

Model teritoriálneho poľnohospodárstva by podľa Heina von Meyera z OECD spravil z lokálneho plánovania prioritu a podporil by rozvoj potravinových systémov priateľskejších k životnému prostrediu.

Joris Baecke, predseda Európskej rady mladých farmárov (CEJA) upozornil, že generačná výmena farmárov by mala byť prioritou novej SPP, pretože v súčasnosti len 7 % poľnohospodárov má menej ako 35 rokov. Ak sa podľa neho nezabezpečí nová generácia farmárov, ekonomický rast vo vidieckych oblastiach bude ohrozený.

Podľa Guya Beaufoya z EFNCP (European Forum on Nature Conservation and Pastoralism – Európske fórum pre ochranu prírody a pastierstva) by sa mala zvážiť možnosť farmárstva na čiastočný úväzok.

Thomas Bertilsson z Federácie švédskych farmárov, ktorý je zároveň členom európskej poľnohospodárskej loby Copa-Cogeca zdôraznil, že vidiecke oblasti v prvom rade potrebujú rozvoj služieb a infraštruktúry. Prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, širokopásmovému internetu, dopravným a poštovým komunikáciám sú podľa neho dôležité faktory na zvýšenie atraktivity vidieckych oblastí a zabránenie exodu mladých.