EÚ zavádza nové pravidlá pre energetickú účinnosť

Foto: Flickr.com / shehal (Creative Commons)

Začiatkom januára vstúpili do platnosti nové pravidlá energetickej účinnosti spotrebičov, ktoré európskym spotrebiteľom pomôžu šetriť energiu počas varenia kávy, pečenia či nákupoch na internete.  

Odhady Komisie naznačujú, že každá európska domácnosť by mohla ušetriť približne 45 eur ročne.  V prípade, že domácnosti budú používať iba spotrebiče najvyššej energetickej triedy do roku 2020 by sa ročná úspora mohla zvýšiť až na 465 eur.

„Zvyšovanie energetickej účinnosti produktov každodennej spotreby je správnym krokom a prispeje k znižovaniu neustále rastúcich účtov spotrebiteľov za energie,“ povedala riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) Monique Goyens.

Zmeny pre úsporné režimy a online predajcov

Podľa nových pravidiel musia viaceré elektronické zariadenia pre domácnosti, ako sú napríklad modemy, televízory, tlačiarne, či dokonca aj kávovary, ponúknuť automatické prepínanie do úsporného režimu stand-by, v prípade, že nevykonávajú žiadnu zo svojich hlavných úloh.

Domácnostiam tak ušetria niekoľko wattov, pretože elektronické zariadenia v sieti odberajú určité množstvo elektrickej energie aj napriek tomu, že ich nepoužívame.

Novinkou je aj povinné označovanie spotrebičov tzv. energetickými štítkami aj pre internetové predajne. Tie doposiaľ uvádzali iba energetickú triedu výrobku, nezobrazovali však štítok s ostatnými triedami a kategóriami. Podľa Komisie tak spotrebitelia nemohli účinne porovnávať jednotlivé spotrebiče na základe ich energetickej úspory.

Nové pravidlá nútia online predajcov označovať produkty „čitateľnými“ energetickými štítkami „v blízkosti ceny.“

Výrobcovia a predajcovia kuchynských spotrebičov budú môcť po novom predávať iba plynové rúry a digestory, ktoré sú označené novými štítkami. Nové pravidlá o označovaní budú od 26. septembra platiť aj pre plynové bojlery a tepelné čerpadlá.

Súhlasia environmentálne organizácie aj priemysel

Opatrenia zavedené novelou smernice o eko-dizajne a energetickom označovaní podporujú spotrebiteľské združenia aj environmentálne organizácie.

Okrem úspor pre domácnosti nové pravidlá podľa  Komisie prinesú zníženie emisií skleníkových plynov o 15 miliónov ton ročne. Pre porovnanie, podobné množstvo emisií vypustí ročne do ovzdušia rumunské hlavné mesto Bukurešť.

„Je dobré vedieť, že pri príprave šálky kávy zároveň prispievam k znižovaniu emisií,“ povedala o nových pravidlách predsedníčka National Federation of Women´s Institutes Marylyn Haines.

Pravidlá majú aj podporu európskeho priemyslu, pretože sú vnímané ako nepriama obchodná bariéra pre neeurópskych producentov. Nové pravidlá totiž chránia európsky priemysel pred konkurenciou, ktorá importuje nekvalitné a lacné spotrebiče, ktoré nespĺňajú energetické štandardy platné v 28 členských štátoch EÚ.

Výpočty Európskej komisie naznačujú, že európsky priemysel by mohol opatreniami získať dodatočných 55 miliárd eur ročne.