Únia „zháňa“ kvalifikovaných prisťahovalcov

Zdroj: EK

„Rovnica je jasná: Ak chce Európa doplniť deficit pracovnej sily a udržať dynamiku svojho hospodárstva, potrebuje migrantov,“ povedal Pan Ki-mun vo svojom včerajšom príhovore poslancom Európskeho parlamentu.

Štatistiky naznačujú, že do roku 2060 pripadnú na jedného dôchodcu (65+) len približne dvaja Európania v produktívnom veku. V súčasnosti sú to pritom minimálne štyria.

Európska komisia si je problému vedomá, chce si však vybrať, ktorých ekonomických imigrantov príjme a ktorých nie.

„Členské štáty EÚ čaká ťažké obdobie pokiaľ ide o trh práce. Európska populácia klesá, takže potrebujeme legálnych prisťahovalcov,“ povedal pri predstavovaní Európskej migračnej agendy predseda Komisie Jean-Claude Juncker.

Únia preto chystá reformu tzv. modrej karty, ktorá má do EÚ prilákať vysokokvalifikovaných migrantov z tretích krajín.

Systém mal byť akýmsi ekvivalentom americkej zelenej karty, pretože, ako upozornil bývalý eurokomisár Fanco Frattini: „Do EÚ prichádza až 85% nekvalifikovanej pracovnej sily, zatiaľ čo do USA len 5%. Naopak do Spojených štátov prúdi 55 % kvalifikovanej pracovnej sily, zatiaľ čo do EÚ len 5 %.“

Hoci modré karty fungujú už od roku 2011 nemali doteraz veľký úspech. Napríklad v roku 2013 členské krajiny vydali len čosi viac ako 13 000 modrých kariet. Išlo väčšinou o migrantov z Indie, Číny, Ruska a Spojených štátov amerických.

Slovensko ich v roku 2012 vystavilo 7, v roku 2013 to bolo 8. Najviac kvalifikovaných migrantov prijíma Nemecko, v roku 2013 to bolo až 11 580, nasledované Francúzskom (371), Španielskom (313) a Luxemburskom (236).

Spojené štáty americké pre porovnanie vystavili v roku 2012 približne 1 037 000 zelených kariet, ktoré umožňujú kvalifikovaným imigrantom pracovať a študovať. Povolenie je platné na 10 rokov, pričom po piatich rokoch sa môžu migranti uchádzať o občianstvo.

Členské štáty EÚ môžu modrú kartu vydať na 1 až 4 roky. Slovensko ju napríklad vydáva na tri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky. Vo väčšine členských krajín ale potrebujete stráviť najmenej 5 rokov, aby vám umožnili trvalí pobyt, čo môže podľa Petara Cimentarova z College of Europe mnohých odradiť.

Ďalším problémom je, že modrá karta kvalifikovanému migrantovi umožní pracovať len v jednej členskej krajine. Dánsko, Írsko a Veľká Británia navyše neparticipujú na tomto európskom programe.

EÚ si uvedomuje nedostatky systému a preto v včera spustila verejnú konzultáciu, v ktorej sa môže verejnosť, biznis asociácie a najmä zamestnávatelia vyjadriť k tomu, ako európsky mechanizmus vylepšiť.