EÚ: zodpovednosť za rokovania z Dohá leží na pleciach USA

Zároveň sa vyjadril, že obchodné rokovania ohľadne Dohá a zodpovednosť za ne neleží na pleciach EÚ.  „Nie sme zodpovední za to, čo sa v súčasnosti deje,“ povedal počas príhovoru na britskej univerzite London School of Economics.

„Počas vyjednávaní v roku 2008 sme dali na stôl pár prelomových ústupkov v oblasti poľnohospodárstva. Nemôžeme ísť ďalej. Jednoducho by sme nemali politický súhlas na to, aby sme zašli ďalej, určite nie v otázke prístupu na trh,“ dodal.

Hoci de Gucht vylúčil možnosť otvorenia prístupu na trh s poľnohospodárskymi produktmi v EÚ, v otázke vysokých subvencií, o ktorých ostatní exportéri tvrdia, že deformujú trh, nebol taký neústupčivý.

„Niektorí tvrdia, že nakoniec by sme niečo so subvenciami mohli spraviť [na poslednom rokovaní], ale to by bol rozhodne veľký politický problém. Takže v súčasnosti sa nepohneme,“ povedal.

Svetoví lídri vyzvali, aby došlo k ukončeniu kola z Dohá a podpísaniu dohody už tento rok, ale de Gucht k tomu povedal, že panuje „úplný rozpor“ medzi verejnými vyhláseniami lídrov a tomu, čo sa deje za rokovacím stolom.

„Musí sa urobiť nejaký krok. Primárne k nemu musí prísť zo strany Spojených štátov,“ uviedol a dodal: „Mali by to otvoriť a aspoň povedať, čo chcú. No oni tak nerobia, v skutočnosti ostávajú ticho.“

„Skutočne sme uviazli,“ uzatvára de Gucht.

Blednúca nádej?

Kolo z Dohá začalo v roku 2001 za cieľom zliberalizovať svetový obchod a pomôcť chudobným krajinám k prosperite pomocou obchodu, ale rokovania uviazli v júli na mŕtvom bode po tom, čo sa ministri nedokázali dohodnúť.

Väčšina členov WTO tvrdí, že Spojené štáty nemajú na rokovaniach skutočný záujem. Washington sa bráni, že sa snaží dosiahnuť zmeny, ale Čína, India, Brazília a ďalšie rozvíjajúce sa ekonomiky nie sú ochotné ponúknuť dosť na to, aby to bolo pre ich voličov zaujímavé.

De Gucht povedal, že snahy EÚ o zahrnutie oblastí ako práva pracovníkov často komplikujú rokovania Únie s ďalšími krajinami pri uzatváraní bilaterálnych dohôd.