EÚ zreviduje systém schvaľovania geneticky modifikovaných plodín

Kukurica ako GMO?

Väčšina Európanov nejaví veľké nadšenie z pestovania geneticky modifikovaných plodín. EÚ preto doposiaľ schválila za posledných 12 rokov len dve odrody, v porovnaní so 150 celosvetovo.

Podľa návrhu, ku ktorého prijatiu má dôjsť 13. júla, dostane Európska komisia väčšiu slobodu pri schvaľovaní nových odrôd GM plodín vhodných na kultiváciu. Na oplátku umožní členským štátom, aby sa sami rozhodli, či ich chcú pestovať.

Pestovanie GM plodín na komerčné účely minulý rok v Európe zaberalo pôdu menej ako 100 tisíc hektárov, a to prevažne v Španielsku, v porovnaní so 134 miliónmi hektárov na celom svete.

Nový plán umožní veľkokapacitné pestovanie GM plodín v tých krajinách, kde je už povolené- napríklad v Španielsku, Holandsku, Českej republike- a zároveň zachová právne zákazy v štátoch ako Taliansko, Rakúsko, či Maďarsko.

Kritici však tvrdia, že návrh rozpúta spory v rámci Európskej únie a zároveň EÚ vystaví možnosti právnych krokov zo strany Spojených štátov na pôde WTO. Svetová obchodná organizácia totiž už v roku 2006 podporila americkú sťažnosť, že politika EÚ v oblasti geneticky modifikovaných plodín nie je založená na vedeckom základe.

Nové pravidlá navrhol maltský eurokomisár John Dalli, ktorý už v marci tohto roku spôsobil rozruch odobrením kontroverznej kultivácie GM zemiaka využívaného na produkciu škrobu. Plán je zároveň založený na spoločnom rakúsko- holandskom návrhu, o ktorom predseda Komisie José Manuel Barroso už minulý rok v rámci svojho híringu na post predsedu EK prisľúbil, že ho zavedie.

Prístup dvojitej trate

Návrh Komisie má dve hlavné súčasti, potvrdili pre EurActiv zdroje oboznámené s detailmi. Prvým je prístup „rýchlej trate“, ktorý predpokladá, že Komisia vydá nové pravidlá pre členské štáty zamerané na „koexistenciu“ GM a „normálnych“ plodín. Tieto by umožnili jednotlivým členským štátom nastaviť si svoje vlastné technické štandardy pre pestovanie GM plodín- tie by napríklad mohli požadovať nárazníkové pásma v dĺžke 10 kilometrov medzi poľami s geneticky modifikovanými plodinami a ostatnými poľami. To by de facto znemožnilo kultiváciu GM plodín v celých regiónoch.

Druhým je „dodatok obmedzenia“ k súčasnej legislatíve EÚ o vypúšťaní GM organizmov do prostredia, ktorý krajinám umožní úplný zákaz pestovania z dôvodov iných ako bezpečnosť, či koexistencia.

Na to, aby legislatíva vstúpila do platnosti ju musí podľa systému váženého hlasovania schváliť kvalifikovaná väčšina vlád EÚ a tiež Európsky parlament. Komisia sa však domnieva, že sa jej podarí získať súhlas.

Hovorca eurokomisára Dalliho odmietol potvrdiť detaily plánu, ale povedal, že Dalli už v minulosti vyjadril podporu tejto myšlienke a prisľúbil, že návrh predloží na stôl do začiatku leta. „Nadovšetko chce zaistiť, že trhoví hráči majú jasne stanovený právny základ,“ potvrdil hovorca.  

Kritici zdieľajú podobné obavy

„Tieto návrhy sú právne pochybné, protikladné k jednotnému trhu a zasejú hlboké rozdiely medzi členskými štátmi,“ povedal zdroj z odvetvia, ktorý si neželal byť menovaný.

Nový návrh otvorí európsky trh biotechnologickým spoločnostiam ako Monsanto, Dow Agrosciences- pobočku Dow Chemicals, a Syngenta.

Adrian Bebb z environmentálnej spoločnosti Friends of the Earth k návrhu povedal: „Hoci vítame krok, ktorý umožní krajinám zákaz GM plodín, zároveň tlačí na odblokovanie celého procesu a umožní pestovanie väčšieho množstva GM plodín.“