EÚ zvažuje poisťovanie príjmov poľnohospodárov

foto: začiatok žatvy v dedine Bánov, okres Nové Zámky

Podľa komisára zodpovedného za poľnohospodárstvo Daciana Cioloşa súčasťou návrhu by malo byť aj vytvorenie agentúry, ktorá by propagovala poľnohospodárske produkty. „Myslím si, že je dôležité, aby sme boli pozitívne agresívnejší na svetových trhoch s našimi produktmi.“

Pokiaľ ide o schému poistenia príjmov, komisár vysvetlil, že zvažujú nástroj financovaný z verejných zdrojov alebo kombinácie súkromných a verejných zdrojov. Riadili by ho na národnej alebo európskej úrovni.

Cieľom opatrení je podľa Cioloşa zaistenie minimálneho príjmu farmárov po tom, čo sa EÚ vzdala viacerých svojich mechanizmov riadenia trhu – najmä automatického intervenčného skladovania, ktoré budú v budúcnosti využívať len ako dočasnú záchrannú sieť. Exekutíva na konkrétnych detailoch stále pracuje, komisár však potvrdil, že v druhej polovici tohto roka by sa už o nich mohlo začať diskutovať.

Rumunský komisár by mal zverejniť návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky v novembri 2010 a legislatívne návrhy v júli 2011.

Podľa Klausa Schumachera zo Združenia obchodníkov s obilím (COCERAL) by poistnú schému mali riadiť na európskej úrovni, aby sa tak garantoval rovnaký prístup ku všetkým poľnohospodárom v EÚ.

„Z našej skúsenosti veľmi dobre vieme, že by to mohlo rýchlo viesť k porušeniu hospodárskej súťaže v rámci Spoločenstva, pokiaľ spravovanie systému ostane v rukách členských štátov,“ tvrdí Schumacher.

(EurActiv/Reuters)