EÚ zvažuje vytvorenie centralizovanej databázy kótovaných firiem

Zdroj: Flickr

Výbor európskych regulátorov cenných papierov (CESR) okrem toho skúma, či by firmy mohli trhom poskytovať informácie prostredníctvom elektronického jazyka XBRL (eXtensible Business Reporting Language), ktorý slúži k elektronickej komunikácii obchodných a finančných dát. V súčasnosti na tento spôsob poskytovania informácií prechádzajú Spojené štáty a niektoré ázijské krajiny.

Konzultácia CESR ponúka dve alternatívy ako by mohla budúca databáza vypadať. Prvou možnosťou je vytvoriť jeden vyhľadávač, ktorý by prechádzal všetky národné zoznamy. Druhá alternatíva počíta s vytvorením centralizovanej európskej databázy.

Výsledok konzultácie chcú regulátori predložiť Európskej komisii v štvrtom štvrťroku tohto roku. CESR chce tiež vypracovať analýzu nákladov a prínosov scenára, podľa ktorého by firmy museli v priebehu piatich rokov prejsť na XBRL.

XBRL môže da investorom, regulačným orgánom, novinárom a ďalším hráčom nové možnosti ako z komplikovaných firemných údajov získať čo najrýchlejšie maximálny objem informácií. Vďaka nemu by sa k niektorým číslam a faktom o obchodných zámeroch mohli dostať jednoduchšie ako kedykoľvek v minulosti.

XBRL vyvinula spoločnosť UBMatrix, ktorú v júni prevzal americký distribútor firemných dát a verejne poskytovaných údajov – spoločnosť EDGAR Online Inc. Regulačné orgány v Spojených štátoch zavádzajú XBRL postupne. Jazyk každému typu dát (napríklad zisku alebo strate) priraďuje tag, vďaka ktorým sa dá ľahšie spracovať a elektronicky vložiť do analytického modelu. Výsledky konzultácie k XBRL majú slúžiť tiež ako podklad pre konzultačný dokument chystaný na rok 2011.

Na formát XBRL prechádzajú regulačné orgány v Austrálii, Číne a Japonsku a v budúcnosti by sa mohlo stať, že sa prostredníctvom neho bude možné dostať k informáciám o všetkých spoločnostiach na celom svete.

(EurActiv/Reuters)