Eurofondy budú dostupnejšie

Ministerstvo hospodárstva SR (MHSR) a Slovenská banková asociácia (SBA) dnes (10. februára) podpísali rámcovú dohodu o spolupráci. Mala by zjednodušiť financovanie projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). „Podpisom rámcovej zmluvy s prezidentom SBA Igorom Vidom sa otvára priestor pre ďalších 15 komerčných bánk,  ktoré podpíšu separátne zmluvy s MHSR. Tie budú zabezpečovať pre podnikateľský sektor spolufinancovanie projektov OP KaHR," povedal novinárom minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek. Podľa šéfa rezortu širšie spektrum zapojených bánk umožní žiadateľom viac možností vybrať si tú, ktorej ponuka mu bude najviac vyhovovať.

Bankový sektor na čele s prezidentom SBA Igorom Vidom dohodu uvítal s odôvodnením, že bez európskych fondov sú mnohé projekty nefinancovateľné. Podľa Vidu význam zmluvy zdôrazňuje aj fakt, že „pre banky v blízkej budúcnosti nebude veľa podnikateľských zámerov a projektov, ktoré budú môcť financovať bez problémov“.

Podľa Jahnátka sa v spolupráci s bankami vyriešili technické problémy predovšetkým v oblasti ručenia. Dohoda je postavená na rovnocennom partnerstve, takže žiadateľ o podporu nebude musieť zabezpečiť osobitný majetok na ručenie pre štát a osobitný pre banky. Stačí jeden pre oboch poskytovateľov prostriedkov.

Minister hospodárstva však zdôraznil, že zjednodušenie čerpania štrukturálnych fondov neznamená, že každý žiadateľ automaticky dostane úver. Banky síce budú môcť znížiť svoje požiadavky na vlastné financovanie zo strany klienta, no jeho bonitu budú individuálne hodnotiť. „Banky musia byť predvídavé v tomto procese," povedal šéf rezortu.

Zmluva sa vzťahuje na celý objem prostriedkov implementovaných cez OP KaHR, ktorý predstavuje viac ako 908 miliónov eur. Z toho 772 miliónov eur pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 136 miliónov eur je zo štátneho rozpočtu. Program má štyri prioritné oblasti – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Energetika, Cestovný ruch a Technická pomoc.

MHSR chce do konca októbra 2009 vyhlásiť ešte 10 výziev. „Už v roku 2009 by sme chceli dať do terénu všetky prostriedky, ktoré máme naakumulované v rámci štrukturálnych fondov," tvrdí minister. Rezort chce týmto zabezpečiť, aby sa vplyv investovaných prostriedkov čo najrýchlejšie premietol do slovenskej ekonomiky.