Eurofondy majú pomáhať malým podnikateľom

zdroj: www.creativecommons.org

Komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner oznámila, že v rokoch 2007-2013 pôjde minimálne 27 miliárd eur (7,9% z celkových investícií Spoločenstva) z Kohézneho fondu malým a stredným podnikateľom (MSP). Väčšia časť z toho (17,5 miliardy, teda 65%) bude určená na technológie a inovácie. Zvyšných desať miliárd bude alokovaných pre IKT projekty (14%), začínajúce firmy (12%) a ekologické projekty (9%).

„S malými investíciami je možné dosiahnuť veľké výsledky a zvýšiť inovačnú kapacitu malých podnikov“, tvrdí Komisárka.

Podľa Hübnerove sú kohézna politika a MSP partnermi pri implementovaní Lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta. Zdôraznila, že Kohézny fond je pre MSP už teraz najväčším zdrojom financovania z európskeho rozpočtu.

Kohézna politika má 23 miliónom európskych malých a stredných firiem pomáhať najmä podporou „miestnych iniciatív“, vytváraním sieťových klastrov, pomocou pri diverzifikácii a inováciách a predovšetkým uľahčením prístupu k financiám. MSP tvoria 99% zo všetkých firiem v EÚ a poskytujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore.

Kľúčovými časťami návrhu môžu byť regionálne programy, ako je iniciatíva mikropôžičiek, ktorú Komisia spustí v septembri v spolupráci s Európskou investičnou bankou.

Väčšina nových členských krajín dáva malým a stredným podnikom menej ako 5% z regionálnych fondov, ktoré majú k dispozícii. Škandinávske krajiny, Rakúsko či Británia im podľa Komisie dávajú až 15-25%.