Európa chce hasiť oheň po General Motors

Automobilka svojim veriteľom, ktorí vlastnia jej dlhopisy v objeme 27 miliárd USD, ponúkla možnosť vymeniť ich za 10 % podielov v spoločnosti. Investori však neprejavili dostatočný záujem. Očakáva sa teda, že spoločnosť vyhlási bankrot a požiada o súdnu ochranu pred veriteľmi.

Stav GM ostro sleduje aj Brusel. Hlavné výrobné haly Generals Motors sa v Európe nachádzajú v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Poľsku, Veľkej Británii a Švédsku. No v rámci dodávateľskej siete sú zapojené aj ostatné členské krajiny. Európsky komisár zodpovedný za priemysel Gunter Verheugen teda navrhol stretnutie ministrov priemyslu, aby spoločne koordinovali situáciu.

„Spoločnosť GM nebola dobrým vlastníkom,“ povedala švédska ministerka priemyslu Maud Olofsson ohľadom Saab, výrobnej jednotky automobilky General Motors vo Švédsku. „Nevyvíjali nové autá či technológiu. Najlepším riešením by bol nový investor a nový podnikateľský plán.“

Termín stretnutia ministrov zatiaľ nie je známy. Hlavnou úlohou by malo byť strategické rozhodnutie o budúcnosti priemyslu. Na pomoc chcú použiť globalizačný fond EÚ a jednou z možností by mohlo byť ďalšie koordinované zavedenie šrotovného.

(EurActiv / Reuters)