Európa má rekordnú nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti v 16 krajinách Eurozóny je najvyššia od mája 1999. V júli bolo bez práce o 167 000 ľudí viac, než v júni – spolu asi 15,09 milióna (9,5%). Vo všetkých 27 krajinách Únie bolo 21,794 milióna nezamestnaných (9%). Slovensko malo podľa Eurostatu 12% mieru nezamestnanosti, šiestu najvyššiu v EÚ a tretiu najvyššiu v Eurozóne.

„Stále sa zdá, že nezamestnanosť v v Eurozóne porastie podstatne vyššie, čím vytvára výraznú hrozbu možnostiam rastu v krátkodobom i strednodobom horizonte“, povedal pre Reuters Howard Archer, ekonóm IHS Global Insight. „Nezamestnanosť je meškajúcim indikátorom a ešte chvíľu potrvá, pokiaľ akékoľvek zlepšenie v ekonomickej aktivite prinesie podstatnejšiu pomoc výhľadu v oblasti pracovných miest.“

Socialisti žiadajú politiku vysokého rastu

Bývalý dánsky premiér a líder Strany európskych socialistov Poul Nyrup Rasmussen vyhlásil, že podľa neho narastie počet ľudí bez práce tento a budúci rok na 28 miliónov. Na podujatí organizovanom bruselským think-tankom Bruegel zdôraznil, že v spoločnosti sa môže objaviť výrazná trhlina medzi vzdelanými ľuďmi, ktorí si nájdu ľahko zamestnanie v nových sektoroch, a sociálne zraniteľnými, ako sú ľudia pracujúci v opatrovateľských službách, mladí, či obyvatelia vidieka a menších miest.

Predseda európskych socialistov žiadal „politiku vysokého rastu“, ktorá bude stimulovať ekonomiku. Mala by byť financovaná príjmami z eurobondov, ktoré by spoločne vydali európske vlády.

Najhoršie zasiahnuté Španielsko, Írsko, Pobaltie

Najvyššia nezamestnanosť je dnes v Španielsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku a Írsku. Najvyšší medziročný nárast zaznamenali pri pobaltské republiky, kde bolo pred rokom bez práce 4-7% ľudí, dnes je to rádovo tri krát viac. V tejto oblasti zatiaľ krízu najlepšie prestálo Rumunsko (nárast z 5,7% na 6,2%) a Nemecko (zo 7,2% na 7,7%). Slovensko, v tomto ohľade dlhodobo nepatrilo medzi európskych šampiónov, zaznamenalo nárast nezamestnanosti z 9,2% v júli 2008 na 12%.

Európske krajiny nalievajú do ekonomiky miliardy eur. Snažia sa zabrániť výraznej strate pracovných miest a dlhodobej nezamestnanosti. Experti varujú, že hospodárska kríza, najhoršia v povojnovej európskej histórii, sa môže budúci rok premeniť na sociálnu.

Nezamestnanosť ohrozuje dôveru spotrebiteľov

Vysoká a hlavne rastúca nezamestnanosť ovplyvňuje dôveru spotrebiteľov a kúpnu silu domácností. Hoci priemyselné objednávky zažili v posledných mesiacoch mierne oživenie a zlepšil sa aj export niektorých európskych krajín, nízka spotreba domácností môže podkopať vyhliadky na skoré ekonomické oživenie.

„Hoci sa niektoré krajiny Eurozóny v druhom štvrťroku vrátili k rastu, a v treťom štvrťroku to bude pravdepodobne pokračovať, obávame sa, že hospodárska aktivita bude príliš slabá na generovanie čistého prírastku pracovných miest minimálne do druhej polovice roku 2010“, povedal ekonóm Howard Archer.

Údaje o nezamestnanosti, spolu s augustovým opätovným poklesom cien spotrebných tovarov a rekordne nízkymi inflačnými očakávaniami spotrebiteľov, budú pre Európsku centrálnu banku pravdepodobne dôvodom, aby ponechala úrokovú mieru na 1%, aj ak sa v treťom štvrťroku technicky potvrdí, že sa Eurozóna dostala z recesie.

„Rastúca nezamestnanosť pravdepodobne obmedzí spotrebiteľské výdavky v Eurozóne, o to viac, že tiež prispieva k pomalšiemu rastu platov. To vyvažuje posilnenie kúpnej sily, ktoré v súčasnosti spôsobuje mierna deflácia“, povedal Archer pre agentúru Reuters.