Európania nie sú podnikaví

Krátka správa:

„Pri téme malých a stredných podnikov (MSP) sme vždy mali veľa pekných slov ale veľmi málo činov,“ vyhlásil komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen na bruselskom stretnutí so zástupcami MSP. On sám priznáva, že je to prekvapivé, keďže podpora malého podnikania je top prioritou súčasnej Európskej komisie.

Brusel chce v júni tohto roku prijať zákon o malých podnikoch, ktorý by mal zavŕšiť opatrenia na podporu MSP, ktoré EK podniká už tri roky. Pre 23 miliónov malých podnikateľov v EÚ priniesli najmä:

  • zníženie administratívneho zaťaženia, ktoré v každej členskej krajine EÚ predstavuje približne 4% HDP
  • priemerné náklady na založenie firmy v EÚ15 klesli v roku 2007 na 554 EUR z pôvodných 813 EUR v roku 2002
  • priemerný čas potrebný na založenie firmy sa znížil na súčasných 12 dní z pôvodných 24 dní v roku 2002
  • vznik jednotných kontaktných miest v každom členskom štáte EÚ, kde podnikateľ vybaví všetky formality potrebné na štart podnikania

Zákon o malých podnikoch bude kombináciou legislatívy, politických záväzkov a praktických opatrení. Mal by priniesť predovšetkým:

  • nový štatút "európskej súkromnej spoločnosti," teda zjednodušenú spoločnú právnu formu podnikania, čo by malo znížiť náklady pri cezhraničnom podnikaní
  • zníženie nákladov na európsku štandardizáciu
  • lepší prístup MSP do verejného obstarávania, aby neboli znevýhodnení oproti veľkým konkurentom

MSP tvoria viac ako 90% podnikov v EÚ a ich podiel na celkovej zamestnanosti dosahuje 70%. Podľa Verheugena majú aj niekoľko atribútov, ktoré sú obzvlášť dôležité v globálnej ekonomike:

  • ekonomika založená na MSP je menej zraniteľná v čase globálnych finančných kríz, keďže malí podnikatelia normálne nevyužívajú komplexné finančné produkty a sú často nezávislí
  • v čase častej delokalizácie európskych spoločností na lacné trhy mimo EÚ zostáva udržanie lokálnej zamestnanosti na MSP
  • pri častých štrukturálnych zmenách trhu zostávajú MSP najdôležitejším faktorom ekonomickej stability, keďže majú bližšie k zákazníkom a sú flexibilnejšie