Európania vidia v podnikaní príliš veľké riziko

Marko Curavic z DG pre podnikanie Európskej komisie počas panelovej diskusie v rámci prvého Európskeho týždňa malého a stredného podnikania hovoril o prekážkach, ktoré Európanom bránia v tom, aby sa aj napriek tomu, že stratili zamestnanie pokúsili rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Podľa jeho slov európske malé a stredné podniky (MSP) v súčasnosti negatívne ovplyvňujú dva typy faktorov – hard (tvrdšie) a soft (jemnejšie).

Za hard faktory označil:

  • Byrokraciu a administratívne prekážky. Dlhodobým cieľom Komisie je skrátiť založenie firmy v členských krajinách na tri pracovné dni.
  • Zablokovaný prístup k finančným prostriedkom. Vplyvom finančnej krízy majú banky oveľa prísnejšie pravidlá na sprístupňovanie úverov pre nové MSP, ktoré sú v súčasnosti považované za príliš rizikové.
  • Okrem toho za tvrdú prekážku považujú daňové zaťaženie a nedostatok zručností a podnikateľského vzdelania. Komisia sa snaží presadiť, aby bolo podnikanie zaradené do školských osnov v jednotlivých členských štátoch. Osobitným typom programu ako získať podnikateľské know-how je Erazmus Business Programme. V rámci neho dochádza k vzájomnej výmene podnikateľov z jedného členského štátu do druhého.

Soft faktory, ktoré Európanom bránia v podnikaní je strach z bankrotu a strach zo straty majetku. Curavic poukázal najmä na to, že firemný bankrot je v Európe vnímaný takmer ako trestný čin. „Naším cieľom je však poukázať, že aj napriek riziku je podnikanie atraktívne a zábavné,“ vysvetlil Curavic.  

Podľa Gerharda Huemera z UEAPME, únie zastupujúcej európske MSP, najviac podnikov vzniká v Mexiku a Turecku a najväčšie problémy s rozbehom podnikania sú v Nemecku. „Z nášho pohľadu nie je dôležitý počet, ale ich efektivita,” vyhlásil Huemer. Zároveň v mene MSP vyzval k vytvoreniu lepšieho podnikateľského prostredia a regulácie.

Aj Huemer počas svojho vystúpenia porovnal európsky trh s americkým, pretože odtiaľ pramenia najväčšie obavy, že mikropodniky z USA by mohli negatívne vplývať na vývoj v Európe. „Kým v USA pri zakladaní podniku vstupujú do hry investori, v EÚ sa väčšinou používajú vlastné aktíva a preto je to oveľa riskantnejšie. Okrem toho, európske firmy v prípade bankrotu málokedy dostanú druhú šancu,“ zdôraznil Hueamer.

Huemer sa nevyhol kritike na aktivity Komisie. „Veľa vecí, ktoré urobili doteraz nefungujú v praxi. A komisára Verheugena to ani nehnevá, lebo o tom vie.“ Curavic z DG pre podnikanie argumentoval, že na úrovni EÚ je veľmi ťažké prijímať opatrenia aplikovateľné pre všetkých.