Europoslanci podporili základné platobné účty pre všetkých

Komisár Barnier prezentuje smernicu o bankových účtoch, Zdroj: Európska komisia

Štúdie poukazujú na to, že odhadom 58 miliónov spotrebiteľov EÚ, starších ako 15 rokov, stále nemá platobný účet. Európska komisia na to v máji reagovala návrhom smernice o transparentnosti a porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, prevode platobných účtov a prístupe k základnému platobnému účtu.

Jeho súčasťou bolo aj odporúčanie, aby občania dostali právny nárok na otvorenie účtu. Spotrebitelia by mali dostať možnosť zriadiť si ich bez toho, aby mali pobyt v krajine, kde sídli poskytovateľ platobných služieb. Mali by byť tiež dostupné bez ohľadu na finančnú situáciu klientov na základné operácie ako príjem výplat, dôchodkov, prídavkov či na platbu účtov.

Po zverejnení návrhu sa ním zaoberal Európsky parlament. Europoslanci včera (12. decembra 2013) legislatívu podporili s tým, že každá osoba s legálnym pobytom v EÚ má mať právo zriadiť si základný platobný účet. Banky by žiadateľov nemali diskriminovať na základe štátnej príslušnosti či miesta trvalého pobytu. Podmienkou je riadny pobyt a preukázateľná väzba na členských štát, v ktorom si chce záujemca účet otvoriť.

„V dnešnom svete sú spotrebitelia aj maloobchodný sektor závislí na prístupe k moderným platobným službám. Poskytovanie elektronických platobných služieb nie je veľmi nákladné a môže uľahčiť život spotrebiteľom, zvýšiť efektivitu podnikania a napomôcť modernizácii našich ekonomík," konštatoval nemecký europoslanec a spravodajca k legislatíve Jürgen Klute (GUE/NGL).

Základný platobný účet by umožňoval ukladanie peňazí na účet, výbery v hotovosti pri priehradke v banke, ako aj v bankomatoch, a vykonávanie platobných transakcií v rámci Únie. Nepovoľoval by však prečerpanie. Poplatky zaň by mali byť nižšie v porovnaní s inými produktmi banky.

Pokiaľ ide o transparentnosť poplatkov za základný účet, tieto informácie by podľa europoslancov mali byť štandardizované naprieč EÚ. Spotrebitelia by k nim mali mať prístup cez nezávislú webovú platformu. Banky zároveň budú musieť potenciálnych klientov informovať o možnosti založiť si základný účet.

Klienti by tiež mali mať možnosť presunúť si svoj základný účet do inej banky v rámci EÚ za primeraný poplatok. Banky by mali zabezpečovať aktualizáciu údajov o platobnom účte a zároveň zodpovedať za prípadné straty alebo oneskorenia, ak tak neurobia.

O finálnej podobe opatrení budú teraz členovia Európskeho parlamentu rokovať s predstaviteľmi členských štátov.