Europoslanci žiadajú európsku „hospodársku politiku“

Líder PES Martin Schulz a líder EPP-ED Jospeh Daul, zdroj: www.epp-ed.eu

Šéfovia rôznych parlamentných skupín vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom žiadajú lídrov EÚ, aby prijali potrebu „incentív a sankcií“ pri implementovaní novej hospodárskej stratégie Európa 2020.

Včera sa v Bruseli stretli diplomatickí zástupcovia členských krajín, aby pripravili kľúčový summit EÚ. Má sa konať o dva týždne a vlády sa na ňom budú musieť dohodnúť na konkrétnych cieľoch posilňovania ekonomiky a tvorby pracovných miest. Niektoré nie sú ochotné dať Bruselu právo trestať „previnilcov“.

Plán Európa 2020 je nástupcom Lisabonskej agendy. Prevláda názor, že agenda prijatá v roku 2000, a revidovaná v 2005, v mnohých oblastiach zlyhala práve pre nedostatočné monitorovanie a presadzovanie plnenia cieľov.

Líder konzervatívnej Európskej ľudovej strany Joseph Daul, šéf sociálnych demokratov Martin Schultz a šéf liberálov Guy Verhofstadt od lídrov EÚ žiadajú, aby sa vzdali tzv. otvorenej metódy koordinácie (OMC) a prijali „silnejšie nástroje“. OMC mala pomôcť koordinovať politiky členských krajín v oblastiach, kde boli kompetencie výlučne v ich rukách. Stojí najmä na vzájomnom informovaní sa, zdieľaní pozitívnych skúseností, a vytváraní rebríčkov a porovnaní úspešnosti.

Parlamentní lídri si myslia, že Komisia by mala použiť „celý relevantný právny základ v novej Zmluve, aby zlepšila hospodársku koordináciu a dohľad na implementáciou národných akčných plánov“, vrátane použitia incentív a sankcií v prípadoch, keď sa to hodí.

„Okrem toho, nová štruktúra riadenia má zabezpečiť väčšiu koherentnosť medzi novou stratégiou 2020, Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, a Paktom stability a rastu. Členské krajiny však musia plniť kritériá Paktu“, píše sa v spoločnom texte.

Podľa troch politických lídrov ostanú aj v najbližších desiatich rokoch v EÚ kľúčové pre rast a tvorbu pracovných miest malé a stredné podniky. Prinášajú totiž tvorivý potenciál a individuálneho podnikateľského ducha.

„No EÚ musí tomuto procesu pomôcť a zabezpečiť, aby dokázali plne využívať politiky výskumu a inovácií a naďalej znižovať zbytočné administratívne bremená.“

List bol zverejnený v čase, keď Európsky parlament výraznou väčšinou podporil podmienenie financií z EÚ tým, aby členské štáty spĺňali ciele dohodnuté v pláne Európe 2020. V prijatej rezolúcii tiež Parlament hovorí o potrebe mechanizmov na zaistenie stability Eura a silnejšom dohľade nad finančnými inštitúciami.