Európska ekonomika klesá

Európska ekonomika nie je v dobrej kondícii. Spomaľuje sa ekonomický rast, zvyšuje inflácia a klesá ekonomický sentiment. Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v hospodársky vývoj v EÚ sa v júli znížila o 5,8 bodu na 88,7 bodu, čo je najmenej od marca 2003, kedy sa svet spamätával z ekonomických následkov útokov na WTC z 11. septembra 2001. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila Európska komisia.

Situácia v eurozóne je o málo lepšia – dôvera klesla o 5,3 bodu na 89,5 bodu. Najhoršie čísla prišli z Talianska a z Veľkej Británie. Klesajúci trend však pozorujú aj ťahúňoch európskej ekonomiky – v Nemecku a Francúzsku.

Slovensko je na tom relatívne dobre. Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov klesla o 1,6 bodu na hodnotu 89,3 bodu, čo je nad európskym priemerom. Prepad zaznamenali všetky sektory. Znížil sa dopyt po stavebníctve, priemysle i službách. K negatívnemu vývoju prispeli aj obavy ľudí z nezamestnanosti a z neschopnosti ušetriť si aspoň časť príjmu. Ekonómovia neočakávajú zlepšenie v najbližších mesiacoch.

„Ekonomika eurozóny je na polceste k stagnácii,“ vyhlásil pre EUbusiness ekonóm Holger Schmieding. „Riziko recesie ku konca roka je už neodvratné.“

Experti sa zhodujú, že dôvody zhoršujúcej sa ekonomickej situácie sú najmä externé:

  • globálna úverová kríza, ktorá sťažila prístup k zdrojom a naštrbila dôveru investorov
  • narastajúce svetové ceny potravín a ropy, ktoré sťažujú život spotrebiteľom i výrobcom
  • silné euro, ktoré znevýhodňuje európskych exportérov

Problémom je, že dôveru strácajú nielen podnikatelia ale aj spotrebitelia, čím sa uzatvára kruh: „máme len malú šancu, že by domáci dopyt rozprúdil slabnúcu výrobu,“ vyhlásila ekonómka Jennifer McKeown z konzultačnej spoločnosti Capital Economics.