Európska ekonomika sa spamätáva rýchlejšie ako sa očakávalo

zdroj: http://www.flickr.com/photos/ndevil/3491395689/

Objednávky spoza mora rastú a výkon ekonomiky Európskej únie by mal tento rok stúpnuť o 1,8 %. Avšak situácia v jednotlivých častiach bloku je odlišná. Kým Nemecko, Švédsko, Poľsko a Fínsko sa rýchlo opäť stavajú na nohy, Grécko, Írsko, Španielsko, Rumunsko a Lotyšsko sa stále trápia. Správy z uplynulých dní okrem toho naznačujú, že problémy Írska tak skoro ani nepominú.

„Možno prvýkrát v histórii sme úplne závislí od svetovej ekonomiky a teda aj od potreby globálneho prístupu,“ uviedol Philippe de Buck, generálny riaditeľ BsinessEurope.

Slabinou však naďalej ostáva pracovný trh. Hoci sa mierne stabilizoval a bol zaznamenaný mierny rast pracovných miest, nezamestnanosť by sa aj budúci rok mala pohybovať okolo 10 %. Najhoršie sú na tom mladí. Jeden z piatich vo veku 25 rokov a menej je bez práce.

De Bucka označil takýto stav za neakceptovateľný. „Naša spoločnosť si nemôže dovoliť stratenú generáciu.“ Podľa neho treba sflexibilniť pracovný trh, reformovať národné penzijné systémy a okrem toho implementovať kľúčové politiky vrátane Zákona o jednotnom trhu, priemyselnej politiky a digitálnej agendy.

BusinessEurope poukazuje aj na to, že hospodársku obnovu ohrozujú protekcionistické politiky, zvyšovanie cien komodít či obmedzený úverový tok.

Dočasné dovozné dane na ochranu lokálneho priemyslu v Rusku, na Ukrajine či v Argentíne škodia európskym podnikom. Rovnako, rastúce ceny medi, niklu ovplyvnili zisky a nestabilné euro firmám sťažuje plánovanie.

Polovica podnikov, ktoré sú členmi BusinessEurope tvrdí, že v najbližších šiestich mesiacoch by mali zvýšiť svoje investície, no 40 % uviedlo, že náklady a prístup k financiámc stále brzdia ich investičné rozhodnutia.