Európska komisia chce prepojenie obchodných registrov

Európska komisia v stredu (4. novembra) vydala Zelenú knihu, v ktorej skúma, ako v súčasnosti funguje spolupráca medzi národnými registrami a ako by sa mohla prehĺbiť. Aby to zistila, obrátila sa na verejnosť, ktorú vyzvala k zasielaniu pripomienok, na základe ktorých posúdi nutnosť ďalšej legislatívy či iných krokov v tejto oblasti. Konzultácia prebieha do 31. januára 2010.

Prepojenie registrov by malo viesť k zlepšeniu prístupu k informáciám o spoločnostiach z rôznych členských štátov, vyššej transparentnosti pri medzinárodných operáciách a tiež nižším administratívnym nákladom pre firmy.

Iniciatívu Komisie uvítala aj Asociácia európskych priemyselných a obchodných komôr (Eurochambres). „V súčasnosti je prax taká, že keď chce podnik nájsť informácie o inom podniku v inej členskej zemi, musí prejsť cez rôzne systémy národných registrov. To znižuje transparentnosť a zvyšuje administratívnu záťaž,“ vyhlásil Arnaldo Abruzzini, tajomník Eurochambres.

„Väčšie prepojenie týchto systémov určite pomôže výmene informácii a zvýši ich presnosť,“ dodal.