Európska komisia: ISDS mechanizmus je v TTIP potrebný

Zdroj: truthabouttrade.org

Európska komisia verí, že mechanizmus na riešenie sporov medzi štátov a investorom (ISDS) v Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) by priniesol výrazne vyššiu ochranu investorov ako majú doteraz.

Podnikatelia sa totiž väčšinou pri riešení sporov so zahraničnými krajinami musia spoliehať na vlastný diplomatický zbor. Riešenie je tak netransparentné a neponúka rovnakú ochranu všetkým investorom, ale len tým s najväčším vplyvom.

Európska komisia verí, že TTIP napokon nahradí bilaterálne obchodné dohody, ktoré majú členské štáty podpísané so Spojenými štátmi.

Niektoré dohody, ako napríklad tá slovenská, obsahujú aj kapitolu o ochrane investorov. Napriek tomu sú podľa hlavného európskeho vyjednávača Leopolda Rubinacciho  „právne kroky voči štátom naozaj veľmi vzácne a môžu prebiehať iba za špecifických okolností.“

Arbitrážne súdy majú v Európe silných odporcov.  Francúzsky štátny tajomník pre zahraničný obchod Matthias Fekl vo svojom nedávnom prejave pred francúzskym senátom naznačil, že Francúzsko nechce, aby bol mechanizmus súčasťou TTIP. Odporcami ISDS sú aj nemeckí socialisti.  

Komisia sa snaží kritikov upokojiť tým, že upozorňuje na limity súčasného systému, kde si zúčastnené strany arbitrážneho súdu môžu samy zvoliť svojich rozhodcov, čo môže viesť k silnému konfliktu záujmov.

Leopoldo Rubinacci tvrdí, že „Európska rada by mala nový ISDS mechanizmus odsúhlasiť, ak chce reagovať na potreby a záujmy Európskej únie ako celku.“

Reforma arbitrážnych konaní TTIP?

Profesor právnickej fakulty Univerzity Sciences-Po v Paríži Diego Fernandez Arroyo tvrdí, „že musíme TTIP využiť na zlepšenie existujúceho systému na riešenie sporov a sprehľadniť ho tak, aby bola jasne vyvoditeľná politická zodpovednosť.“

Arroyo však zároveň verí, že IDSD mechanizmus, tak ako je nastavený, nemá v Európe opodstatnenie, pretože bol navrhnutý na ochranu investorov v krajinách s neadekvátnym právnym systémom.

Bertrand Warusfel, profesor Univerzity v Lille, naznačil, že ISDS mechanizmus by mal byť až „poslednou inštanciou na riešenie sporov.“ Warusfel navrhuje, aby sa kapitola o arbitrážnych súdoch TTIP upravila tak, aby boli spory najprv riešené na národnej úrovni.

Komisia však aj naďalej tvrdí, že ponúkané alternatívy nie sú pre 28 členských štátov tak efektívne, ako by bol jednotný mechanizmus na riešenie sporov.

EurActiv.com