Európska komisia vyzýva: Sťažujte sa na nás!

Pozadie:

Európska komisia odštartovala akčný program znižovania administratívnych záťaží v Európskej únii. Základné ciele:

  • identifikovať zbytočnú administratívnu záťaž
  • znížiť objem záťaže do roku 2012 o 25%
  • ušetriť 150 mld. eur v hospodárení firiem

EK vyzýva firmy, aby sa sťažovali na zbytočné právne akty a povinnosti, ktoré ich zaťažujú. Stačí, ak vyplnia elektronický formulár na stránke EK . Okrem základných údajov a opisu problematickej povinnosti, môžu navrhnúť aj ideálne riešenie. Komisia sľubuje, že všetky podnety preskúma. Každé tri mesiace z nich pripraví zhrnutie a spätnú väzbu. Všetko bude zverejňovať na svojej stránke. V konečnej fáze zozbierané názory podnikateľov a verejnosti zohľadní pri tvorbe novej legislatívy na zníženie administratívnej náročnosti.

Otázky:

Európska komisia chce firmám „zjednodušiť život,“ uvádza v zdôvodnení celého programu. Zároveň dodáva: „Ak máme uspieť, potrebujeme pomoc.“ Na jej stránke nechýba ani sebareflexia: „Bez ohľadu na to, čo si myslia niektorí ľudia, Komisia nemá odpoveď na všetko. Potrebujeme s vami hovoriť, a ešte viac vás počúvať.“

V rámci programu znižovania administratívnej záťaže však EK nesľubuje odstránenie všetkých, pre podnikateľov často únavných povinností. Chce sa zamerať len na administratívne náklady spojené s povinnosťou poskytovať informácie o svojej činnosti – pri označovaní výrobkov, ich nahlasovaní, monitorovaní, osvedčovaní… Informácie, ktoré sú potrebné pre rôzne štatistické formuláre a všetky údaje, ktoré sa vykazujú len preto, lebo to vyžaduje zákon.

EK sa však nechystá ustúpiť vo všetkom. Zdôrazňuje, že „existuje veľa prípadov, v ktorých sú informačné povinnosti nevyhnutné pre ochranu zdravia, životného prostredia, práv pracujúcich alebo ochrany záujmov Spoločenstva.

Stanoviská:

Európska komisia si uvedomuje, že administratívne záťaže vyplývajúce z jej vlastných predpisov vyvolávajú obavy a ťažkosti. Preto sa prostredníctvom formuláru „zameriava na problémy firiem a zbiera názory, ktoré pomôžu EÚ navrhnúť účinnejšie právne predpisy pre podnikateľov.“ Upozorňuje však, že „cieľom nie je zbierať sťažnosti od súkromných osôb ani zaoberať sa príspevkami, ktoré sa týkajú súkromných administratívnych záležitostí.“

Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska: Víta, že sa euroúradníci obracajú priamo na podnikateľov: „Práve ich sa problémy priamo dotýkajú a sú schopní pomenovať oblasti, ktoré treba riešiť.“ Verí, že ak bude aj „politická vôľa“,  program môže priniesť želaný efekt.

Vladimír Sirotka zo Slovenskej asociácie malých podnikov tvrdí, že iniciatíva EK je namieste, ale „deklarovaný výsledok nie je presvedčivý a nevzniká dojem, že by sa tak naozaj mohla znížiť administratívna záťaž.“ Podľa Sirotku sa iba zbiera množstvo údajov, ktoré sú široké a ťažko použiteľné. Navrhuje skôr zamerať sa na konkrétny problém, ako je vyhodnocovanie grantov EÚ, zakladanie firiem v zahraniční a pod. Tiež poukazuje na priveľkú zložitosť dotazníka: „Forma nie je najšťastnejšia. Takto formulovaný dotazník nemotivuje ochotu ho vypĺňať. Vyčíslenie všetkých problémov a úspor by si vyžadovalo podrobný rozbor a to podnikateľ nebude robiť.“

Ďalšie kroky:

  • každé tri mesiace celkové zhrnutie pripomienok
  • rok 2010 – zoznam navrhovaných opatrení, ktoré možno zrušiť