Európske environmentálne manažérstvo oslavuje 20 rokov

Už dvadsať rokov môžu európske spoločnosti využívať  európske nástroje na zníženie environmentálnych vplyvov svojej činnosti alebo produktov.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa Komisie umožňuje firmám „ostať environmentálnymi“ a zároveň si udržať konkurencieschopnosť. Ide najmä o opatrenie na znižovanie odpadu, emisií skleníkových plynov, spotreby energie či lepšie využívanie zdrojov.

Firmy tak nielen „ušetria“ ale aj zosúladia svoj chod s čoraz náročnejšími predpismi na ochranu životného prostredia a zvýšia angažovanosť svojich zamestnancov.

Medzi najväčšie spoločnosti, ktoré využívajú dobrovoľný systém environmentálneho manažérstva EMAS sú napríklad automobilka BMW či Hyundai, letecká spoločnosť Lufthansa či sieť hotelov Illy, Martin´s Hotel a mnohé iné. Do systému sa zapája aj čoraz viac malých a stredných podnikov.

Najviac organizácií registruje Taliansko (994), Španielsko (951), Rakúsko (286) a Nemecko (246). V Česku využíva environmentálne manažérstvo 24 spoločností, v Poľsku 43 a v Maďarsku 20. Na Slovenku sú len tri a to spoločnosť SEWA, ZOS-EKO a NATUR-PACK.

Práve posledná menovaná za svoj environmentálny manažment nedávno získala aj Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v kategórii Manažérstvo. Súťaž každoročne organizuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Víťazi sa budú môcť uchádzať aj o nomináciu na európsku súťaž European Business Awards for the Environmnet.

Dvadsaťročné výročie EMASu Komisia „oslávi“ konferenciou na vysokej úrovni, na ktorej sa o svoje skúsenosti podelia tie najlepšie európske firmy. Uskutoční sa 13. Novembra v budove Európskej centrálnej banky vo Frankfurte.