Európske podniky sa v Číne nevedia presadiť

Zdroj: Selva Morales, www.creativecommons.org

Európske firmy sa síce v Číne ľahko usadia, no keď sa chcú presadiť narážajú na problémy, najmä pre nedostatočné poznatky o fungovaní miestneho trhu a zákonov. Neadekvátne porozumenie odlišných spôsobov myslenia a podnikania obmedzuje obchod a investície medzi Európou a Čínou, tvrdí obchodný poradca Jin Zong Chua z čínskeho zastúpenia v Bruseli.

Výmenný program riadiacich pracovníkov medzi EÚ a Čínou (METP) doteraz využilo 170 európskych manažérov, ktorí získali základy čínskeho jazyka, kultúry a spôsobu podnikania. Školenie o tom, ako sa podniká v EÚ absolvovalo 250 čínskych podnikateľov.

Schému METP spustili v roku 2006 a končí v marci tohto roka. Jeden z účastníkov programu, belgický podnikateľ Vincent Mottrie, uviedol že absolvovaním školenia získal cenné kontakty v radoch čínskej podnikateľskej sféry. Podľa neho je vybudovanie siete kľúčové, no pre malé európske podniky veľmi náročné. Zároveň poukázal aj na to, že rozdiely nie sú len medzi európskymi podnikateľmi a čínskymi, ale aj pri porovnaní manažérov z rôznych členských krajín navzájom.

Kvapka v mori

Stefan Hell, ktorý program METP vedie v Pekingu, priznal, že výmena 420 záujemcov je len kvapkou v mori. Dúfa preto, že podobné schémy budú pokračovať. Za päťročný program Únia zaplatila 17 miliónov eur, kým Čína len 6 miliónov.

METP opakovane kritizovali za to, že je úzko zameraný a stojí veľa peňazí. Európska asociácia malých a stredných podnikov EUAPME  uviedla, že desaťmesačná „stáž“ nie je ničím, z čoho by mohli drobné firmy profitovať.

„Priemerný malý či stredný podnik si nemôže dovoliť poslať pracovníka do Číny na rok,“ upozornil už v roku 2009 Luc Hendrickx z UEAPME. „Tento program je len pre pár vyvolených.“

V rámci súčasnej schémy je zabezpečený sedemmesačný jazykový kurz na univerzite a účastníci dostávajú tisíc eur mesačne na pokrytie svojich výdavkov. Podľa Hendrickxa by stačil trojtýždňový pobyt, doplnený o jazykový kurz.

Centrum na podporu malých a stredných podnikov v Pekingu

Pod patronátom Európskej komisie a z prostriedkov Únie 5. novembra otvorili v Pekingu Centrum na podporu malých a stredných podnikov. Poskytuje informácie, rady a školenia pre firmy z EÚ, ktoré chcú exportovať alebo investovať na čínskom trhu.

Vedie ho konzorcium Európskych obchodných komôr na čele s Čínsko-britskou podnikateľskou radou. Cieľom centra je podnikom pomôcť usadiť sa v Číne, pričom okrem informácií firmám poskytuje asistenciu aj pri registrácii firmy, tvorbe pracovných zmlúv a získavaní certifikátov o technických štandardoch.