Európski poslanci presadzujú značku dôvery pre internetový predaj

zdroj: flickr, autor: epSos.de

Európska únia chce vyznávačom nákupov cez internet uľahčiť život. Nové logo dôvery by podľa poslancov malo zabrániť podvodom a zaručiť spoľahlivosť a kvalitu tovaru ponúkaného cez internet. V neposlednej rade by toto opatrenie pomohlo dokončiť vnútorný digitálny trh.

S podnetom prišiel španielsky poslanec Pablo Arias Echeverria (EPP) a zvyšok pléna ho podporil. Návrh sa stane podkladom pre vypracovanie novej smernice o právach spotrebiteľov.

Myšlienka zaviesť on-line značku dôvery sa premietne i do diskusií o návrhu Komisie o „Európskom kódexe práv internetových užívateľov“ (Code of EU Online Rights), ktorý zverejnia v roku 2012.

Echeverria požaduje, aby značka vychádzala z úniového práva a aby dohľad nad ňou spadal do kompetencií Komisie. Zavedenie nového opatrenia by malo pre spotrebiteľa mať podobný význam ako keď existujú národné značky dôvery.

„Elektronické obchodovanie (e-commerce) v sebe skrýva veľký potenciál na zlepšenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a vnútorného trhu EÚ. Navyše v dobe finančného napätia môže poskytnúť prípadnú hodnotu a príležitosti či už občanom EÚ ako i podnikom,“ komentoval svoj návrh Echeverria.

„Európske opatrenia, ktoré odbúrajú ostávajúce bariéry v oblasti elektronického obchodovania, považujem za nutné. Vytvorí sa tak dôveryhodné a transparentné prostredie, ktorého výhody budú môcť plne využívať občania aj podnikatelia,“ dodal.

Cezhraničná diskriminácia

Európski poslanci by radi v oblasti on-line obchodov vyriešili otázku, ktorá sa týka zákazníkov z cudzích krajín. Často sa pri internetovom predaji stáva, že objednávky spotrebiteľov žijúcich v inej krajine EÚ obchodníci neprijmú.

Parlament preto ľutuje, že niektoré členské štáty doteraz neboli schopné implementovať smernicu o službách. Okrem toho vyzvali k skončeniu diskriminácie spotrebiteľov založenej na ich elektronickej adrese alebo mieste bydliska. Zákonodarcovia sa postavili na stranu zákazníkov i v prípade uzatvárania zmlúv. Chceli by presadiť harmonizáciu najmä v prípade reklamačného konania.

Diskusie o značke dôvery však sprevádzajú aj spory. Počas diskusie o smernici o informovanosti pacientov padol návrh na zverenie značky európskej spoľahlivosti. Takéto označenie mali podľa návrhu obsahovať webové stránky, ktoré podávajú overené informácie o liečivých prípravkoch. Nápad sa však stretol s obavami, že tento systém by mohol byť rýchlo sfalšovateľný.