Európski výrobcovia vo využití kapitálu zaostávajú za Áziou

Podľa výsledkov štúdie Euromed Management School v Marseille, Queen’s University Belfast a berlínskeho inštitútu IZT v období 1999 – 2007 najvyššiu udržateľnú hodnotu za predaný kus automobilu vygenerovala BMW Group, okrem roku 2003 a 2006, kedy bolo prvenstvo v rukách japonskej Toyoty. Avšak Honda, ďalší výrobca z Japonska, konzistentne figuroval v prvej trojke.

Akademici s podporou nemeckej automobilky BMW Group skúmali produkčný proces 17 popredných svetových autovýrobcov. BMW Group, Daihatsu, DaimlerChrysler/Daimler AG, Fiat Auto, Ford, General Motors (GM), Honda, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Peugeot-Citroën, Renault, Suzuki, Tata, Toyota and Volkswagen Group tvoria 80 % globálnej produkcie.

Celkový výkon merali podľa ekonomických environmentálnych a sociálnych kritérií, vrátane využitia kapitálu, spotreba vody, objemu produkovaných splodín, počtu zamestnancov, úrazov na pracovisku, emisií CO2, oxidov dusíka, oxidov síry a prvých organických látok.

Podľa ich správy výrobcovia na popredných priečkach rebríčku najefektívnejšie využívajú svoj ekonomický, environmentálny a sociálny kapitál a s týmito aktívami generujú aj vyšší profit.

Ostatné európske automobilky Peugeot-Citroën, Renault, Volkswagen and DaimlerChrysler len výnimočne držali krok s lídrami odvetvia. Veľmi slabý výkon vykázal Fiat, ktorý sa zaraďoval na posledné miesta počas celého skúmaného obdobia. Talianskeho výrobcu „na chvoste“ rebríčka sprevádzali severoamerickí výrobcovia Ford a General Motors (GM). Autori podotkli, že väčšina automobiliek z Ázie tvorí pozitívnu udržateľnú hodnotu (KIA a čínski výrobcovia nezverejnili dostatok dát a preto ich do štúdie nezahrnuli).

Profesor Frank Figge z Queen’s University Management School zdôraznil, že napríklad emisie CO2 v súčasnosti figurujú v politických agendách, environmentálne dôsledky autovýroby doteraz vo veľkej miere ignorovali. Dúfa, že vďaka zistenia jeho tímu sa pohnú veci k lepšiemu.