Európsky parlament preskúma kontrolu hluku na letiskách

zdroj: TASR

Európska komisia chce odstrániť „mnohé nezrovnalosti“ v pravidlách na kontrolu hluku v jednotlivých krajinách EÚ. Tieto nezrovnalosti sú podľa Komisie prekážkou pre zvýšenie kapacity preplnených európskych letísk.

„Rozhodnutia znížiť mieru hluku musia byť v rovnováhe s ochranou obyvateľov, ktorí v blízkosti letiska žijú, a s prianím tých, ktorí chcú cestovať,“ píše sa v legislatívnom balíčku s názvom Lepšie letiská, ktorý Európska komisia predstavila v decembri minulého roka.

Balík obsahuje nové európske nariadenie, ktoré by malo do rozhodovacieho procesu o opatreniach vniesť väčšiu transparentnosť. Komisia daný návrh vypracovala v zhode s odporúčaniami Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

„Obyvatelia majú právo na ochranu pred nadmerným hlukom z letísk, no je nevyhnutné brať do úvahy náklady spojené so zníženou kapacitou a vplyv na ekonomický rast v regióne," argumentuje Komisia.

EK dúfa, že novými pravidlami a flexibilnejšími časmi pre prílety a odlety sa jej podarí zlepšiť rozvoj európskych letísk, čo by mohlo do európskej ekonomiky priniesť 5 miliárd eur a do roku 2025 vytvoriť 62000 pracovných miest.

Uvoľnenie obmedzení

V najbližších dňoch sa začne daným návrhom podrobne zaoberať Európsky parlament. Spravodajca pre predmetnú  legislatívu je však ohľadom motívov Komisie skeptický.

„Myslím si, že skutočným cieľom tohto nariadenia … je mať menej obmedzení, než koľko ich je teraz. To je podľa mňa skutočný zámer Komisie,“ povedal rakúsky socialista Jörg Leichtfried.

Podľa neho Komisia povýšila ekonomické záujmy nad všetko ostatné. „Náklady zvyšované s obmedzením hluku – to by nemala byť otázka," povedal. Pre EurActiv dodal, že „osobne si nemyslí“, že by existovalo priveľa obmedzení.“

Zvyšovanie transparentnosti procesu

Európska exekutíva tvrdí, že chce viac transparentnosti v rozhodovacom procese a súčasne by sa rada vyhla obmedzujúcim opatreniam, ktoré nie sú v súlade s inými cieľmi – ako bezpečnosť letu alebo environmentálne otázky.

„Nie je to o cieľoch, ale o rozhodovacom procese,“ tvrdí Komisia.

Jeden z kľúčových aspektov nového nariadenia je, že núti rozhodovateľov uvažovať nezávisle od akcionárov. „Letiská už nebudú môcť rozhodovať o prevádzkových obmedzeniach,“ povedala hovorkyňa komisára pre doprava Helen Kearns.

Navyše „konzultácie s občanmi, ktorí žijú v okolí letiska, by boli povinné“, povedala Kearns pre EurActiv. Súčasne by boli miestni obyvatelia „pravidelne informovaní o pokroku pri opatreniach na zmierňovanie hluku“.

V konečnom dôsledku budú mať národné orgány stále možnosť zaviesť obmedzenia na lety. Podľa EK „stavia [toto nové nariadenie] Komisiu do úlohy pozorovateľa, nenahrádza finálne rozhodnutie členského štátu“.

Europoslanec Leichtfried s tým súhlasí a hovorí, že existuje iba málo jeho kolegov, ktorí by boli ochotní dať v tejto veci Komisii právo veta nad rozhodnutím národných štátov. „Nepočul som žiadny argument, ktorý by bol v prospech takéto práva pre Komisiu,“ povedal Leichtfried.

Postupné vyraďovanie najhlučnejších lietadiel

Na druhej strane, podľa Leichtfrieda by mohlo toto nariadenie viesť k vyradeniu najhlučnejších lietadiel z leteckej prevádzky: „To by bol prijateľný výsledok.“

Vedenie letiska bude podľa tohto návrhu môcť ľahšie vyradiť najhlučnejšie lietadlá a rozhodnúť o cestovnom poriadku, ktorý bude viac zodpovedať cenovej efektivite.

Leichtfried verí, že cieľom je postupne povoliť iba tie najtichšie motory – tzv. „typ 4“.

„Avšak, čert sa skrýva v detailoch,“ upozornil Leichtfried. Podľa návrhu Komisie by akékoľvek vyraďovanie muselo byť rozplánované na obdobie minimálne 5 rokov.

Spravodajca EP tiež naznačil, že nezachytil vážny záujem radikálne meniť existujúce pravidlá, ktoré sú podľa neho „celkom uspokojivé“. Mnohí z jeho kolegov v Parlamente nepovažuje zmeny existujúcej smernice za potrebné, priznal pre EurActiv.

Ďalšie kroky:

  • 8. máj: verejné prerokovanie Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia o kontrole hluku
  • 26. september: termín pre podanie pozmeňujúcich návrhov poslancov EP
  • 6. november: hlasovanie vo výbore EP pre dopravu a cestovný ruch  (TRAN)
  • december 2012: plánované hlasovanie v EP