Eurostat potvrdil pokračovanie anemického rastu

Podľa druhého odhadu, ktorý dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat eurozóna aj celá EÚ pokračovali v druhom štvrťroku v medzikvartálom raste o 0,1 %, respektíve 0,2 %.

V druhom štvrťroku sa eurozóna vymanila z recesie a pokračuje tak v načatom trende rastu, hoci len na veľmi miernej úrovni. Z medziročného porovnania vyplýva, že HDP bloku s eurom v treťom štvrťroku klesol o 0,4 % a v EÚ vzrástol o 0,1 %.

Medzikvartálne najrýchlejšie rástli Rumunsko (1,6 %), Lotyšsko (1,2 %) a Maďarsko a Británia (zhodne o 0,8 %) . Na druhej strane najprudšie klesol HDP Cypru (-0,8 %), Českej republiky (-0,5 %), Francúzska a Talianska (zhodne -0,1 %). HDP Slovenska sa v sledovanom období medzikvartálne zvýšil o 0,2 %.

Najvýraznejší medziročný pokles ekonomiky zaznamenal Cyprus (-5,7 %) a najviac sa zrýchlil výkon Rumunska (4,1 %). Slovenská ekonomika v treťom kvartáli podľa Eurostatu medziročne vzrástla o 0,7 %, teda najrýchlejšie  spomedzi krajín eurozóny.

Rast slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku dnes potvrdil aj Štatistický úrad SR. Ten uvádza medzikvartálny rast na úrovni 0,2 % a medziročný na úrovni 0,9 %. Ťahúňom ekonomiky bol najmä zahraničný dopyt. Domáci dopyt naďalej klesá.

Pozície:

Ministerstvo financií SR: „V treťom kvartáli sa podľa spresneného odhadu Štatistického úradu SR rast HDP Slovenska udržuje približne na hodnotách z minulých štvrťrokov. Hlavným faktorom celkovo pozitívneho vývoja ekonomickej aktivity je príspevok čistého exportu. Ten je výsledkom pretrvávajúceho rastu exportu a poklesu importu.“

Andrej Arady, makroekonóm, VÚB banka: „Sektorové zloženie HDP ponúklo v ostatných štvrťrokoch viacero pozitívnych prekvapení. Žiaden zo sektorov si však nedokázal dlhodobejšie udržať svoju slušnú výkonnosť a ostať dlhodobým ťahúňom rastu. V ostatnom, treťom štvrťroku prekvapilo spomalenie priemyslu, ktorý v mesačných údajoch naznačoval oživenie.“ Ako ďalej dodal rast ostal prislabým na oživenie pracovného trhu.

Ľubomír Koršňák, Analytik UniCredit Bank: „Silnejúci rast ekonomík eurozóny by mal v závere roka pozitívne vplývať aj na výkonnosť slovenskej ekonomiky, najmä priemyslu. Predpokladáme, že v kombinácií s nižšou minuloročnou porovnávacou bázou by sa rast slovenskej ekonomiky v štvrtom štvrťroku mohol zrýchliť na 1,2%. V roku 2013 by tak slovenská ekonomika mala vzrásť 0,9%.“