Farmári chcú zobrať dotácie kráľovnej

Podľa Pesonena treba zachovať priame platby farmárov v rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorú Komisia začne reformovať v novembri. Zdôraznil však, že prostriedky by mali ísť len aktívnym farmárom. „Copa-Cogeca opakovane tvrdí, že treba zachovať SPP zameranú na aktívnych podnikavých farmárov, ktorí produkujú potraviny a poskytujú služby,“ uviedol v rozhovore pre EurActiv.

„To znamená, že vlastníctvo pôdy ako také nemôže byť, a nemalo by byť základom pre akúkoľvek platbu,“ pokračoval. „Zmeny v podporných schémach by mali byť spojené so službami a aktivitami na farme a nie s vlastníctvom pôdy.“

Dotácie tlačia na ceny pôdy

S týmto názorom súhlasí aj Jack Thurston, spoluzakladateľ mimovládnej organizácie farmsubsidy.org, ktorá sleduje smerovanie platieb z SPP. „Ak vlastníte veľa pôdy, dostanete veľa peňazí z SPP.“

Podľa Thurstona z toho profitujú najmä bohatí vlastníci pôdy, medzi ktorých patrí napríklad britská kráľovská rodina, monacký princ Albert, španielska vojvodkyňa z Alby a nemecká aristokracia. Thurston upozornil aj na to, že z SPP čerpajú aj vlastníci pôdy pochádzajúci spoza hraníc EÚ. Dva milióny eur dostáva napríklad lichtenštajnský korunný princ Hans-Adam II za svoje majetky v Rakúsku.

Pesonen poukázal aj na to, že dotácie z SPP, rovnako ako každá iná hospodárska aktivita, majú tendenciu zvyšovať cenu pôdy. Prepojenie medzi cenou pôdy a dotáciami sa posilnilo po reforme v roku 2003, kedy sa platby stali závislé od schopnosti produkovať „verejné statky“ a služby na farme.

Šéf Copy-Cogecy sa skepticky pozerá aj na zelené nároky kladené na farmárov. Hrozí, že poľnohospodári budú preťažení dodatočnými úlohami, zatiaľ čo sa Európa bude otvárať importu z tretích krajín.

„Realita je taká, že európski farmári nemôžu konkurovať štandardom, ktoré sú aplikované v tretích krajinách,“ vysvetlil. Zároveň dodal, že ak budú dotácie spojené s environmentálnymi cieľmi, môže to jednoducho zvýšiť cenu produkcie v EÚ a ešte viac oslabiť konkurenčnú schopnosť farmárov.