Finále súťaže Európske podnikateľské ocenenia bez slovenských zástupcov

Hodnotiaca komisia vybrala spomedzi 47 národných výhercov finalistov súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008/09. Zástupcovia európskych podnikateľov, osobností z oblasti biznisu a akademickej pôdy a predstavitelia Európskej komisie a členských krajín do najužšieho výberu vybrali 13 projektov, ktoré súťažia v rámci piatich kategórií.

Do tretieho ročníka ocenení sa zapojilo viac než 350 národných, regionálnych a miestnych zástupcov – vrátane miest, regiónov, ako aj verejno-súkromných partnerstiev. Členské štáty EÚ a Nórsko mohli nominovať 2 kandidátov do európskeho kola súťaže. Výhercovia národných kôl predstavujú projekty, ktoré podporujú podnikanie a podnikateľského ducha v Európe. Komisia z národných kandidátov vybrala semifinalistov v rámci kategórií, ktoré zahŕňajú propagáciu podnikania, znižovanie byrokracie, podporu podnikania, investície do vzdelávania.

V roku 2008 sa o postup zo slovenského národného kola usilovalo dokopy osem projektov. Začiatkom novembra slovenská výberová komisia vybrala dva:

Kvalitní v škole – úspešní v živote

Autorom je Združenie podnikateľov Slovenska, ktoré  sa snaží o rozvoj vzdelávacieho systému na Slovensku. Chcú podporiť prispôsobovanie školských osnov potrebám firiem.

Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy – Youngbusiness.net 2-3

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu – Gemer – Malohont sa spolu s partnermi už tri roky snaží zlepšiť zlé ekonomické ukazovatele v regióne podporou podnikateľského povedomia najmä mladých ľudí, znevýhodnených a etnických skupín.

Slovensko však nakoniec vo finálovej zostave chýba.

Odovzdávanie cien 13. mája 2009 v Prahe organizuje Európska komisia, Výbor regiónov a České predsedníctvo EÚ počas slávnostného vyhlásenia, ktoré uzatvorí Európsky týždeň malých a stredných podnikov.