Finančná kríza sa tak skoro neskončí

Veľká Británia patrí medzi európske krajiny, ktoré najviac zasiahla finančná kríza vyvolaná pádom hypotekárneho trhu v USA. Britské banky neočakávajú, že by sa situácia ešte v tomto roku zlepšila. Vyplýva to z prieskumu Konfederácie britského priemyslu. Dostupnosť úverov sa v najbližších šiestich mesiacoch ešte viac zhorší a banky budú mať „výrazne“ vyššie náklady pri získavaní zdrojov, uvádza sa  v prieskume finančných spoločností.

„Toto je veľmi vážna finančná kríza,“ vyhlásil hlavný ekonomický radca konfederácie Ian McCafferty, píše Bloomberg. „Bude to trvať ešte dosť dlho, kým uvidíme nejaké zlepšenie situácie.“

Priame vplyvy globálnej krízy na slovenský bankový sektor sú pomerne nízke, tvrdí hlavný ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides, „nakoľko slovenské banky ani ich materské spoločnosti neboli do amerických subprime aktív príliš „nakúpené“.

Významnú úlohu zohráva aj fakt, že „slovenský úverový trh a trh nehnuteľností sú stále ešte v rannom štádiu vývoja a prepad cien nehnuteľností ako v USA nehrozí,“ dodáva Štefanides.

Slovenské banky cítia určitý nepriamy vplyv krízy a to najmä v dostupnosti likvidity a v rizikovej prirážke k cene refinancovania. Avšak „nakoľko je slovenský bankový sektor v nadstave likvidity (bankové depozitá prevyšujú bankové úvery), ten vplyv nie je príliš veľký,“ vysvetľuje hlavný ekonóm VÚB banky.

Slovensku navyše pomáha aj perspektíva skorého vstupu do eurozóny: „Vidieť to najmä na rizikovej prirážke k vládnym dlhopisom, ktorá síce po vypuknutí globálnej finančnej krízy vzrástla, no v rámci V4 je najnižšia práve u nás.“

Na Slovensku sa zatiaľ nevyskytli problémy s dostupnosťou zdrojov pre podnikateľov a ekonomika rastie rekordným tempom. Zlepšujú sa aj vyhliadky do budúcnosti – indikátor ekonomického sentimentu sa v marci medzimesačne zvýšil o 0,3 p.b. na 100 bodov. Uvádza to Štatistický úrad SR. Je to následok zvyšujúcej sa podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery v ekonomiku. Medziročne je však indikátor nižší o 7,1 p.b. a zhoršenie je evidentné aj oproti dlhodobému priemeru – indikátor je nižší o jeden percentuálny bod. 

Problémy finančného sektora výrazne ovplyvňujú aj celkový výkon britskej ekonomiky. Guvernér Bank of England Mervyn King očakáva „prudký pokles rastu,“ keďže finančný sektor vytvára 5% až 12% britského HDP. Takmer polovica finančných spoločností v prieskume uviedla, že menšia dostupnosť zdrojov spomalí ich rozvoj v budúcom roku o štvrtinu – masívne znižujú náklady na najnižšiu úroveň za posledných 15 rokov, zastavujú investície do nových produktov a neotvárajú nové marketingové kampane.

Podľa Bank of America celkové straty globálnej finančnej krízy vrátane poklesu trhovej hodnoty akcií sú 7,7 bilióna amerických dolárov. Je to jedna z najťažších finančných kríz v histórii. Kedy doznejú jej následky zatiaľ nie je možné presne určiť. Pod jej tlakom sa spomalil aj celkový rast EÚ, pričom tento trend by mal pokračovať aj v budúcom roku.

„Výhľad finančnej stability eurozóny zostáva zahalený výraznou neistotou,“ vyhlásil šéf Európskej centrálnej banky Jean-Claude Trichet počas nedávneho vystúpenia pred ekonomickým a menovým výborom Európskeho parlamentu.