Finančný sektor bude od januára pod drobnohľadom

Zdroj: Flickr

Od januára 2011 budú aktíve tri paneurópske orgány finančného dohľadu – jeden pre banky, jeden pre poisťovne a jeden pre trhy s cennými papiermi. Okrem toho vznikne aj Európsky výbor pre systémové riziká, ktorý bude monitorovať situáciu a varovať pred hromadiacim sa rizikom v európskom hospodárstve. Cieľom systému ju zabrániť, aby sa opakoval finančný kolaps z roku 2008.

Nakoniec prešla odvážnejšia verzia návrhu a hoci pôvodne malo ísť o poradné orgány, budú mať skutočné právomoci. Ich úlohou bude riešiť spory medzi národnými regulačnými úradmi a dočasne zakazovať rizikové finančné aktivity a produkty.

Okrem toho budú môcť zasiahnuť v prípade, že národní regulátori nepodniknú požadované opatrenia. Európske orgány pre dohľad tak budú môcť samy požiadať problematickú finančnú inštitúciu o nápravu.

Právomoci všetkých štyroch nových orgánov bude možné v budúcnosti rozšíriť. Na návrh europoslancov Komisia o tri roky vydá správu, v ktorej určí, či na banky, poisťovne a trhy s cennými papiermi treba dohliadať osobitne. Okrem toho posúdi, či ich právomoci netreba rozšíriť aj na finančné inštitúcie s celoeurópskou pôsobnosťou.