Finančný sektor vyzýva k zdieľaniu nákladov na záchranu bánk

Pozadie:

Finančná kríza odhalila potrebu prísnejšieho európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami, ktoré kontrolujú najmä národné autority, a to i napriek tomu, že sú čoraz viac zapojené do cezhraničných aktivít. Podľa údajov Európskej komisie je v Európe viac ako osem tisíc bánk, no dve tretiny ich aktív sú v rukách okolo štyridsiatich medzinárodných inštitúcií.

Európska komisia v októbri 2008 vytvorila expertnú skupinu, ktorej úlohou bolo skúmať a navrhnúť reformné opatrenia vo finančnej supervízii. Panel viedol Jacques de Larosière, bývalý výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu. Svoju správu prezentoval vo februári 2009.

Následne v máji Komisia plne podporila návrhy skupiny, pričom predstavila svoj koncept založený na zvýšení právomocí Európskej centrálnej banky pri makrodohľade na prevenciu systémového rizika a podporu spolupráce na národnej úrovni pri mikrodohľade medzinárodných finančných skupín (EurActiv 28/05/09).

Lídri po zložitých vyjednávaniach na júnovom summite podporili návrhy Komisie (EurActiv 19/06/09). Nedospeli však k žiadnemu záveru v otázkach zdieľania nákladov v prípade zlyhania medzinárodných skupín.

Otázky:

Predstavitelia popredných európskych bánk a hráčov vo finančnom sektore v spoločnej žiadosti vyzývajú k podpore medzinárodných finančných skupín v prípade zlyhania. Výzva prichádza v období, keď Európska komisia pripravuje detailné pravidlá pre európsky finančný dohľad. Návrh novej legislatívy je očakávaný na jeseň.

Pod apel finančného sektora sa podpísali – Európska banková federácia (EBF), Európska federácia pre zabezpečenie dôchodkov (EFRP), Európska asociácia fondov private equity a rizikového kapitálu (EVCA), Federácia európskych účtovníkov (FEE), Federácia európskych búrz (FESE) a podnikateľská lobingová organizácia BusinessEurope.

Zdôrazňujú v ňom, že „na podporu efektívnosti medzinárodného dohľadu a budovanie dôvery medzi supervízormi, bude potrebné pokročiť v spoločných kritériách rýchlej medzinárodnej intervencie a zdieľania nákladov v prípade krízy a situáciách veriteľa poslednej inštancie“.

Aj keď sa európski lídri dohodli na základných princípoch kontroly na makro a mikro úrovni, v prípade záchrany medzinárodných bánk a poisťovní nedospeli k žiadnemu konkrétnemu záveru.

Minulú jeseň sa finančný gigant Fortis pre toxické aktíva dostal do nelichotivej situácie. Skupina potrebovala obrovskú finančnú injekciu z verejných zdrojov, ktoré garantovali vlády Belgicka, Holandska a Luxemburska. Štátna pomoc účinkovala, skupinu rozdelili a čiastočne predali francúzskej BNP Paribas. Miesto transparentného a jasného priebehu však bolo výsledkom handrkovanie medzi suverénnymi štátmi. Mali však šťastie, že pri záchrane medzinárodnej  skupiny zastávali podobné princípy a snažili sa obhájiť podobné záujmy.

V prípade iných bánk operujúcich v krajinách EÚ s rôznymi agendami však už pozitívny výsledok nemusí byť zaručený, čo pre investorov a stabilitu európskeho finančného trhu predstavuje riziko. Práve toto riziko je dôvodom, prečo chce finančný sektor prekonať národné záujmy.

Problémy však stále zostávajú najmä v otázke, kto by mal za čo platiť a samotný sektor pripúšťa, že „rešpektovanie národnej fiškálnej zodpovednosti“ je princípom, na ktorý sa nesmie útočiť.