Firmy strácajú biznis aj pre nedostatočné jazykové znalosti

„Niekedy majú ľudia pocit, že lingua franca pre podnikateľov je angličtina, no nie je to pravda,“ povedal komisár Orban účastníkom panelovej diskusie o dôležitosti jazykového vzdelania v malých a stredných podnikoch, ktorá bola na programe v rámci akcií súvisiacich s 1. Európskym týždňom malého a stredného podnikania.

„Angličtinu môžeme považovať za lingua franca pri komunikácii, no keď sa chceme zamerať na spotrebiteľov všade v Európe a mimo EÚ, je samozrejmé, že firmy by mali rozvinúť jazykové a interkulturálne stratégie,“ tvrdí Orban.

Európsky biznis stráca konkurencieschopnosť

Podľa minuloročnej správy komisie malé a stredné podniky strácajú biznis a peniaze pre nedostatok jazykových a interkultúrnych zručností. Dokument varoval podniky v EÚ, že ich postupne začína predbiehať konkurencia.

Komisár Orban vyhlásil, že európska exekutíva plánuje vytvoriť permanentnú platformu na podporu dialógu medzi podnikateľmi a predstaviteľmi lingvistiky, vďaka ktorej by mohli firmy rozvíjať svoju schopnosť používať cudzie jazyky.

Správa Business Forum for Multilingualism (Biznis fóra pre viacjazyčnosť) upozornila, že rozvíjajúce sa ekonomiky v Ázii a Latinskej Amerike rýchlo získavajú solídne jazykové znalosti a že Európa bude musieť propagovať cudzojazyčné vzdelávanie, ak chce konkurovať.