Flašíková Beňová: Nediskriminujme fajčiarov

zdroj TASR

„Z pohľadu predlžovania alebo nepredlžovania dohôd (medzi EÚ a niektorými tabakovými spoločnosťami o boji proti falšovaniu cigariet) je dôležité predovšetkým dôsledné vyhodnotenie ich prínosu alebo naopak zbytočnosti z hľadiska boja proti tejto forme organizovanej kriminality,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

Téma je to dôležitá, a preto ju podľa nej treba uchopiť viac komplexne. „Dôležitá je ochrana nefajčiarov, no v prípade fajčiarov by sme sa mali prestať tváriť akoby boli tak povediac od macochy. Súčasne platná európska legislatíva rieši v tejto oblasti mnoho vecí, no priniesla aj viacero rozporov,“ poznamenala europoslankyňa.

Niektoré existujúce opatrenia majú skôr marketingový, než reálny prínos pre ochranu zdravia ľudí, či zamedzenie falšovania cigariet. Týka sa to napríklad tzv. plain packaging alebo štandardizovaných obalov cigariet.

„Štandardizované obaly cigariet, ktorých zavedeniu napomáha tabaková smernica schválená v minulom roku, neprinášajú ani boj proti kriminalite, ani ochranu verejného zdravia,“ myslí si poslankyňa.

Uvedené opatrenie podľa nej nebolo podrobené dostatočnej analýze z hľadiska možných dopadov. „Jednotné škatuľky uľahčujú život pašerákom a naopak sťažujú situáciu našim pohraničníkom na východnej hranici,“ zdôraznila.

Otázny je podľa nej aj vplyv na fajčenie maloletých, ktoré má stále stúpajúcu tendenciu.

„Pre mladých ľudí je často dôležitá najmä dostupnosť a cena, vôbec nie či je škatuľka oranžovej, fialovej alebo bielej farby. Opatrenia, ktoré potrebujeme sa musia týkať napríklad podrobného sledovania toku cigariet od výrobcov až po maloobchod. To je dôležité zo zdravotného hľadiska, ale aj pre výber spotrebných daní,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

V EÚ zatiaľ prijali legislatívu zavádzajúcu štandardizované obaly cigariet Veľká Británia a Írsko. Ďalšie krajiny o tom diskutujú. 

 EurActiv.sk/TASR