Francúzi a Nemci tlačia na zavedenie transakčnej dane

Paríž a Berlín sa už viac ako rok snažia svojich európskych partnerov presvedčiť, aby podporili zavedenie dane z finančných transakcií (FTT). Ani po mesiacoch vyjednávaní nie je jasné, či vôbec a v akej forme bude takáto daň v Európe zavedená. Otázny je časový harmonogram, daňový základ a spojenie s novým viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020.

Jasné však je, že ju nezavedie všetkých 27 členských štátov a krajiny chcú preto využiť inštitút posilnenej spolupráce, ktorý si však vyžaduje súhlas minimálne deviatich.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble a jeho francúzsky rezortný kolega Pierre Moscovici sa v spoločnom liste v piatok (28. septembra) v tejto veci obrátili na Európsku komisiu. Rovnako písomne vyzvali o podporu svojich partnerov.

Francúzsky minister pre európske záležitosti Bernard Cazeneuve minulý týždeň potvrdil, že záujem prejavili Belgicko, Slovinsko, Slovensko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Estónsko a Fínsko. Účasť zatiaľ úplne nevylúčilo ani Poľsko a Rakúsko. Rezolútne nie už vyslovila Veľká Británia.

Viaceré naklonené krajiny však váhajú pre nezodpovedané otázky týkajúce sa rozsahu a povahy dane či jej vzťahu k derivátom. Dokonca medzi Francúzskom a Nemeckom panujú nezhody pre alokáciu výnosov dane. Berlín tvrdí, že prostriedky nesmú byť inkorporované do nového rozpočtu EÚ, uprednostňujú národnú úroveň.