Francúzi navrhli možnú podobu európskej minimálnej mzdy

Francúzske ministerstvo financií (zdroj: ArchiModerne)

„Európska minimálna mzda podporí životnú úroveň pracovníkov s najnižšími príjmami a zlepší fungovanie európskej ekonomiky,“ uvádza sa v najnovšej správe francúzskeho ministerstva financií.

V správe nazvanej „Metódy na zavedenie európskych noriem minimálnej mzdy“ si pracovníci ministerstva všímajú rozdielne hladiny minimálnych platov, ale aj rozdielnu úlohu sociálnych partnerov či rozličné pravidlá príjmovej valorizácie.

„Celoeurópska norma by mať podobu mzdového prahu, ktorý sa pre každú členskú krajinu vypočíta ako percento z platového mediánu,“ navrhuje francúzsky rezort financií. Ich predstava teda zachováva rozdielnu výšku minimálnej mzdy v členských štátoch, ale zjednotila by jej definíciu.

Nastavenie spoločnej minimálnej mzdy na 45 až 50 % z príjmového mediánu by prevýšilo doterajšie minimálne mzdy v niektorých krajinách. Nová minimálna mzda je v Nemecku nastavená na 55 % z mediánu, podobne je to viac aj vo Francúzsku (60 %) či v Portugalsku (56 %).

Správa francúzskeho ministerstva ďalej zdôrazňuje fakt, že Nemecko bolo doteraz jednou zo siedmich európskych krajín, ktoré mzdový prah nemali nastavený. V ostatných členských štátoch sa navyše minimálna mzda líši o stovky eur (174 eur v Bulharsku vs. 1921 eur v Luxembursku).

Francúzi rozdeľujú európske krajiny do skupín; na západné, tu priemerný hrubý minimálny príjem dosahuje 1200 eur, južné so 600 až 800 eurami a východné, kde sa minimálna mzda blíži hranici 400 eur.

Neistý výsledok

Podľa autorov návrhu článok 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prijímanie celoeurópskych pravidiel mzdovej harmonizácie zakazuje. Veria, že toto ustanovenie sa dá prekonať politickou iniciatívou hláv členských štátov.

Európska minimálna by údajne mohla vyriešiť otázku sociálneho dumpingu, ktorý negatívne ovplyvňuje niektoré sektory francúzskej ekonomiky (stavebníctvo, doprava). Z ekonomického hľadiska by spoločná minimálna mzda pohla tiež posilniť domácu spotrebu a urýchliť konvergenciu ekonomík eurozóny.

V podobnom duchu sa tento týždeň vyjadril aj eurokomisár pre sociálne záležitosti, zamestnanosť a začlenenie László Andor. Andor predpokladá, že fungovanie jednotného trhu a menovej únie by mohli vylepšiť „nové sociálne štandardy (platné v celej únii) alebo národné sociálne prahy (s úrovňami prispôsobenými pre každú krajinu“.

Parížske ministerstvo financií na záver svojho hodnotenia navrhuje, že európska minimálna mzda by mohla byť zavedená formou smernice, ktorú by prijímali Rada EÚ a Európsky parlament.