Francúzi premýšľajú, čo s globalizáciou

Krátka správa

Bývalý socialistický minister zahraničných vecí vo včera zverejnenej správe konštatuje, že Francúzsko má silné stránky, ktoré mu dovolia prekvitať v globálnej ekonomike. Tá však bude mať nutne na niektorých negatívne dopady. Ak sa má dosiahnuť národný konsenzus, je preto potrebná väčšia ochrana, regulácia a redistribúcia francúzskou vládou, ale aj Európskou úniou.

Védrinova správa vyzýva Francúzov, aby sa zbavili nedôvery voči globalizácii. Súčasne ale zdôrazňuje potrebu proaktívnej politiky na národnej i európskej úrovni. Medzi jej odporúčaniami sú:

Francúzsko sa má pripojiť k nemeckej snahe o silnejšiu reguláciu investičného kapitálu. Malo by to aj bočné efekty – oživenie francúzsko-nemeckého vzťahu a nová iniciatíva pre EÚ. Nemecko sa snaží u niečo podobné v Skupine G8, zatiaľ ho ale blokuje Británia a USA.

EÚ má byť rozhodnejšia pri aplikovaní princípu rovnakého prístupu v obchodných dohodách, a chrániť domáci priemysle pred kúpením mimoeurópskou konkurenciou – vlády EÚ môžu pri tom využiť svoje kontrolné podiely vo veľkých firmách, či označiť niektoré sektory za „strategické“. V praxi to môže znamenať vytváranie „národných šampiónov“ – veľkých firiem s dominantným postavením v dôležitých sektoroch (energetika, výskum, zbrojárstvo a pod.), ktoré budú pod špeciálnou ochranou vlád.

Védrin ale zároveň zdôrazňuje, že väčšia ochrana nemusí znamenať návrat protekcionizmu.

Úrad francúzskeho prezidenta na správu, ktorá obsahovala aj iné návrhy, zatiaľ oficiálne nereagoval.