Francúzsko a Indonézia v spore o obaly cigariet

Zdroj: Shutterstock

Francúzsko je po Británii a Írsku ďalšou členskou krajinou EÚ, kde plánujú zavedenie tzv. štandardizovaných obalov tabakových výrobkov zbavených akýchkoľvek grafických prvkov a lôg odlišujúcich značky.

Balík viacerých zákonov z oblasti verejného zdravia, ktorých súčasťou je aj toto opatrenie, ešte v apríli schválila dolná komora francúzskeho parlamentu.

Indonézia je piatym najväčším producentom tabaku na svete. V 240 miliónovej krajine závisí od pestovania tabaku cez 6 miliónov ľudí. Toto odvetvie je po rope druhým najdôležitejším exportným pilierom tamojšej ekonomiky a v opatreniach, ktoré majú vo svete potlačiť spotrebu tabaku vidí hrozbu pre jeden zo svojich kľúčových produktov. 

Indonézia preto vyvíja v súvislosti s plánovaným opatrením na Francúzsko silnú diplomatickú ofenzívu. 

„Ak sa Francúzsko domnieva, že má právo zaviesť generické obaly na cigarety, potom má Indonézia právo zaviesť generické obaly na alkohol, pretože je tiež nebezpečný pre ľudské zdravie,“ píše indonézsky veľvyslanec pri Svetovej obchodnej organizácii Bapak Iman Pambagyo.

Indonézska vláda je údajne pripravená ako odvetné opatrenie zaviesť obdobné neutrálne označovanie vína a ďalších prvotriednych francúzskych produktov, ktoré majú na indonézskom trhu nezanedbateľný podiel.

Tento týždeň protestovalo pred francúzskou ambasádou v indonézskom hlavnom meste Jakarta niekoľko stoviek pestovateľov tabaku združených v tamojšej asociácii pestovateľov tabaku (APTI).

Asociácia tvrdí, že protestuje proti politike zavádzania generických obalov, ktorá diskriminuje ich hospodársky a symbolicky mimoriadne dôležitý priemysel.

„Indonézska vláda musí urobiť čokoľvek, čo bude potrebné, vrátane odvetných opatrení proti alkoholickým nápojom, aby ochránila dôstojnosť Indonézie ako suverénnej krajiny v boji za práva jej pestovateľov tabaku a proti tejto absurdnej politike,“ uvádza asociácia.  

Indonézia apeluje na Francúzsko, aby obaly nezavádzala aspoň dovtedy, kým sa na pôde WTO nerozhodne v spore, ktorý Indonézia o rovnakej otázke vedie s Austráliou. Verdikt sa očakáva v roku 2016.

Austrália bola vôbec prvou krajinou, ktorá v roku 2013 zaviedla neutrálne obaly tabakových výrobkov. Podanie na austrálsky najvyšší súd zo strany tabakového priemyslu proti tomuto opatreniu nebolo úspešné, snaha o jeho zvrátenie sa preto presunula na pôdu Svetovej obchodnej organizácie.

Generické obaly cigariet zavádzajú niektoré krajiny ako opatrenie verejnej politiky na ochranu zdravia obyvateľstva v snahe potlačiť konzumáciu tabaku. Cieľom je predovšetkým znížiť atraktivitu cigariet, predovšetkým pre mladých ľudí, aby vôbec s fajčením nezačali. Tabakové spoločnosti argumentujú, že ide o zásah do ich majetkových práv, nakoľko generické obaly sú zbavené akýchkoľvek log a značiek, ktoré majú tieto spoločnosti registrované podľa platného práva.

Mnoho krajín sa pozerá na skúsenosti Austrálie so zavedením generických obalov cigariet, ktoré sprevádzalo aj zvýšenie cien tabakových výrobkov. Tamojšie úrady vykazujú citeľný pokles spotreby tabaku, priemysel zase hovorí o náraste obchodu s ilegálnymi tabakovými produktami.