Francúzsko a Nemecko spojili sily pri reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky

wordpress.com

Pracovnú skupinu založili 2. júla, deň pred tým, ako sa nový francúzsky minister pôdohospodárstva Bruno Le Maire stretol s predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom, aby vysvetlil stanovisko Francúzska k budúcej reforme.

Le Maire po stretnutí vyhlásil, že s Barrosom zdieľajú názor, že poľnohospodárstvo má pre EÚ strategický význam a zároveň je garanciou európskej potravinovej bezpečnosti. „Je veľmi dôležité, aby sme regulovali produkciu,“ povedal Le Maire na tlačovej konferencii po stretnutí, pričom trval na tom, že poľnohospodárstvo je príliš kľúčové na to, aby bolo ponechané napospas rôznym silám na trhu.

„Viac regulácie bude hlavnou francúzskou líniou pri rokovaniach o poľnohospodárskej reforme,“ dodal. Podľa jeho slov však regulácia automaticky neznamená mliečne kvóty. „Naším hlavným politickým cieľom musí byť garancia stabilných a primeraných príjmov pre farmárov.“ Poukázal na to, že francúzski farmári od roku 2008 stratili 20 % svojich príjmov. „Cenová labilita a pokles nie sú ekonomicky únosné a  farmári nemôžu žiť v takej nestabilite.“  

Druhou oblasťou, na ktorú sa podľa francúzskeho ministra zamerajú, je transparentnejšia cenotvorba. Pravdepodobne vznikne európsky orgán na monitorovanie cenových trendov v celej dodávateľskej sieti.

Tretím okruhom budú inovácie a investície v poľnohospodárskej potravinovej produkcii. Mali by sa stať jedným zo zásadných bodov Lisabonskej agendy pre rast a zamestnanosť, ktorú chcú prehodnotiť budúcu jar.

Ostatní sa môžu pripojiť

Francúzsko-nemecká spolupráca pri reforme SPP bude podľa Le Maira veľmi úzka, pričom naznačil, že do radov svojho ministerstva prijme nemeckého predstaviteľa. Podobne bude do Berlína vyslaný francúzsky zástupca vlády.

Do pracovnej skupiny sa môžu pripojiť aj ďalší. Francúzsky minister informoval o turné po hlavných mestách Európskej únie, ktoré začne v Londýne a bude pokračovať v Madride, Ríme, Bukurešti a Varšave.

Pracovná skupina je ďalším náznakom, že kľúčová európska politika sa čoraz viac tvorí mimo oficiálnych európskych inštitúcií. Hovorca Komisie však iniciatíve nepripisuje až takú vážnosť. „Je skvelé, že všetkých zaujíma budúcnosť SPP. Každý „príspevok“, vrátane toho od dvoch hlavných producentov, je v tomto smere vítaný,“ pričom dodal.

Komisia predstaví svoje prvé návrhy na reformu SPP v septembri 2010.  

Problematické mliečne kvóty

Le Maire a nemecká ministerka Ilse Aignerová v spoločnom liste eurokomisárke Marianne Fischerovej Boelovej vyzvali Komisiu, aby mliečnym farmárom, ktorých trápia podajúce ceny mlieka, urgentne poskytli pomoc. Súčasné krízové opatrenia sa v praxi prejavili ako neúčinné, pretože ceny ďalej klesajú bez náznakov, že by sa tento trend v budúcnosti mohol zmeniť.

Ministri navrhli oddialenie zvýšenia mliečnych kót plánované na rok 2010. Mliečni farmári po celej Európe protestujú proti klesajúcim príjmom a žiadajú Úniu, aby zvážila zrušenie kvótneho systému a zamerala sa na zaručenie stabilných cien (EurActiv 25/06/09). Koncom júla by Komisia mala zverejniť analýzu, prečo ceny mlieka klesli takou rýchlosťou. Okrem toho prehodnotí efektivitu implementovaných opatrení a navrhne nové.