Francúzsko predstavilo stratégiu pre zelenú ekonomiku

Francúzsky minister životného prostredia Jean-Louis Borloo predstavil ďalšiu národnú stratégiu pre udržateľný rozvoj vzťahujúcu sa na obdobie 2010 – 2013. Obsahuje deväť cieľov, ktoré treba dosiahnuť pri budovaní zelenej a spravodlivej ekonomiky.

Ide o dodatok k dávnejšie prijatému zelenému plánu, ktorý obsahuje viacero záväzkov v rámci environmentálnej politiky. Pre trvalú spotrebu a produkciu, chce vláda zasahovať paralelne aj na strane spotrebiteľov, aj výrobcov pri zdieľaní zodpovednosti za zmenu nákupného správania a výrobných praktík, a tak integrovať udržateľnosť do celého životného cyklu produktov a služieb.

Stratégia predpokladá podporu rozvoja environmentálneho označovania produktov každodennej spotreby a podporu podnikov pri tvorbe eko-výrobkov. Jedným z cieľom stratégie je do roku 2012 zdvojnásobiť prístupnosť udržateľných služieb a produktov s označením „eko“.

Zelená priemyselná politika

Jednou z oblastí je podpora zelenej ekonomiky a inovatívnych spoločností. Stratégia sa chce zamerať na čisté technológie vytvorením priemyselnej politiky pre obnoviteľné zdroje energie, zelenú chémiu, recykláciu a zachytávanie a uskladňovanie uhlíka. Špecifickú podporu by mali dostať aj zdrojovo efektívne produkty.

Udržateľný model pre poľnohospodárstvo

Francúzsko sa chce zamerať aj na vytvorenie modelu pre udržateľnejšiu hospodársku produkciu z environmentálneho aj sociálneho hľadiska. Podľa stratégie ekologická a spoločensky zodpovedná produkcia a distribúcia prispeje nielen k verejnému zdraviu, ale ochráni aj úrodnosť pôdy a kvalitu vody.

Svetová organizácia pre životné prostredie?

Francúzi sa okrem toho dovolávajú vzniku Svetovej organizácie pre životné prostredie, ktorá by umožnila globálne riadenie udržateľného rozvoja. Prezident Nicolas Sarkozy opakovane vyjadril podporu vytvorenia takejto globálnej inštitúcie.

V máji 2010 Brice Lalonde, francúzsky vyslanec pri OSN pre klimatické zmeny bol menovaný za koordinátora procesu, ktorý vedie k Summitu Rio +20 v roku 2012. Stretnutie sa uskutoční presne dvadsať rokov po medzinárodnej konferencii v Rio de Janeiro (Summit Zeme), na ktorej sa dohodlo na akčnom pláne Agenda 21 a deklarácii stanovujúcej princípy podpory udržateľného rozvoja.

Nadchádzajúci summit v Brazílii sa zameria na zelenú ekonomiku v kontexte udržateľného rozvoja, obmedzovanie chudoby a inštitucionálneho rámca pre udržateľný rozvoj.