Francúzsko už netrvá na vyčlenení trhu pre malé podniky

Idea vyčlenenia určitého podielu z verejných trhov pre SME pochádza z amerického Zákona o malých podnikoch (Small Business Act) z roku 1953, ktorý od každej verejnej inšitúcie žiada, aby minimálne 23% svojich výnosov vyčlenili malým podnikom. Počas svojej prezidentskej kampane Nicolas Sarkozy podporoval zavedenie podobných opatrení v Európe, ako myšlienku zvýšenia príležitostí pre malé podniky, ktoré sú zodpovedné za 70% pracovných miest a HDP.

Jeho plány stopli liberálnejšie orientované strany v koalícii, ktoré sú proti akejkoľvek forme štátnej intervencie v tejto oblasti. Takéto opatrenie by totiž protirečilo multilaterálnej Dohode o verejnom obstarávaní (GPA), uzatvorenej medzi EÚ a 27  ďalšími krajinami. Na základe tejto dohody, musia vlády otvoriť verejné tendre pre medzinárodnú sútaž.

Francúzsko však poukazuje na fakt, že viacerí účastníci dohody, vrátane mnohých európskych obchodných partnerov, si v zmluve vydobyli určitú výnimku, podľa ktorej môžu ich domáce podniky vstupovať do výhodných kontraktov. Francúzsko apeluje na Komisiu, aby podobnú klauzulu vyjednala aj pre európske krajiny.   

“Trváme na požiadavke, aby sa do dohody doplnila špeciálna klauzula, ktorá prizná európskym malým podnikom rovnaké postavenie, aké majú v Kanade, USA, Japonsku či v Kórey,” zdôraznil Novelli.

Vrátil sa tiež k návrhu Komisie, ktorý tlačí na otvorenie ďalších trhov, pričom zdôrazňuje väčšiu „reciprocitu”. Mali by sme zaviesť systém, v ktorom budú naše verejné trhy oveľa menej otvorené zahraničným spoločnostiam, ktorých domáci trh je  pre nás neprístupný”, dodal.   

Generálny sekretár Európskej asociácie živností, obchodu a malých podnikov (UEAPME), Andrea Benassi, vo svojom prejave v EP zdôraznil, že malé podniky nebudú jednať o ničom menšom, než o legálne uzatvorenej dohode, ktorá im zaručí solídny základ pre ich politiku v nadchádzajúcich rokoch. Podľa asociácie, musí Únia odstrániť asymetriu, ktorú vytvorila GPA, a to buď odstránením výnimiek zo zmluvy pre ostatné krajiny, alebo zavedením podobných klauzúl pre EÚ. Ak sa tak nestane UEAPME  očakáva od EÚ, že vydá “recipročnú deklaráciu”. Tá ustanoví, že iba tie krajiny, ktoré umožnia európskym malým podnikom prístup do ich tendrov, budú pripustené do európskych tendrov”.

Očakáva sa, že Komisia svoje návrhy k iniciatíve o malých podnikoch predstaví v marci tohto roka.