FTA sú prorastový stimul, ktorý je zadarmo

To, že má Slovensko hospodársky rast ešte v kladných číslach možno prirátať na vrub práve zahraničného exportu. Slovensko sa preto stotožňuje s pozíciou Európskej komisie, že ochodné dohody (Free Trade Agreements, FTAs), najmä s dynamicky rozvíjajúcimi sa krajinami, sú nevyužitý potenciál pre zabezpečenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje možné nepriaznivé dopady liberalizovaného trhu, preto presadzuje, aby bol súčasťou každej dohody efektívny mechanizmus riešenia sporov. 

Prvá z dohôd o voľnom obchode novej generácie s krajinou juhovýchodnej Ázie bola uzavretá v lete 2011 s Južnou Kóreou.

Krajina je domovským trhom pre automobilky Hyundai a Kia. Najmä Francúzsko na jeseň minulého roka protestovalo proti "masívnemu" zvýšeniu dovozu juhokórejských automobilov. Tie konkurujú francúzskym automobilkám Pegueot a Renault.

Komisár EÚ pre zahraničný obchod Karel De Gucht vtedy tieto tvrdenia odmietol a poukázal na fakt, že mnohé kórejské autá sa montujú priamo v Európe, nie v Ázii. Závody sú na Slovensku (KIA) aj v Českej republike. De Gucht tiež obhajoval dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou s tým, že "výrazne prispela" k zníženiu obchodného deficitu Európskej únie. 

Slovenské ministerstvo hospodárstva hovorí, že necelé dva roky vykonávania dohody s Južnou Kóreou je ešte priskoro zhodnotenie celkového vplyvu tejto FTA.

Je ale možné pozorovať zvýšený vývoz z EÚ, ktorý sa zvýšil o 37 %. Za rovnaký čas sa dovoz Kórei zvýšil len o 1 %. Vysvetlenie vidí rezort najmä v súčasnej hospodárskej situácii v EÚ ale aj v tom, že kórejské automobilky inštalovali svoje závody priamo v EÚ. Podobne je to s výrobou ich elektroniky. 

Aj pre Slovensko bol v rokovaniach o FTA s Kóreou citlivou otázkou automobilový priemysel. „Preto Európska komisia monitoruje vývoj štatistík dovozu a vývozu kórejských výrobkov v citlivých odvetviach. Týmito sú hlavne automobilové odvetvie, ale i textilné odvetvie a odvetvie spotrebnej elektroniky“, vysvetľuje komunikačné oddelenie Ministerstva hospodárstva.

Hoci Komisia nárast dovozu automobilov po začiatku implementácie dohody zaznamenala, nejde o výrazné číslo a čiastočne ide na úkor dovozu áut z iných krajín. Naopak vývoz áut z EÚ sa zvýšil o 69 %. 

Iná situácia je v automobilových dieloch, kde sa dovoz z Kórei aj ku nám zvýšil. Na tomto trende sa podieľala aj slovenská KIA. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že to pre Slovensko znamená zvýšenie pridanej hodnoty, keďže sa výrobky tejto automobilky úspešne etablujú v zahraničí, napríklad v Rusku.

Slovensko ale rovnako od Európskej komisie žiada dôkladné monitorovanie dovozu, čo ale predpokladá aj samotná FTA. Od ďalšej implementácie tejto dohody si sľubujeme nezanedbateľný ekonomický prínos, hoci do celkového obrazu vstupuje kríza v eurozóne.

Európska komisia sa snaží reflektovať situáciu európskeho automobilového priemyslu v stratégii nazvanej CARS 2020. Aby európski výrobcovia obstáli zoči-voči globálnej konkurencii, Komisia v rámci tretieho piliera tejto stratégie navrhla opatrenia na podporu automobiliek pri vstupe na svetový trh. Zaviazala sa k uzatváraniu vyvážených dohôd s tretími krajinami a tiež zintenzívneniu práce na medzinárodnej harmonizácii predpisov o vozidlách. 

Otvorenosť trhov s výrobkami automobilového a elektrotechnického priemyslu sú otázkou, ktorá Slovensko primárne zaujíma aj v prebiehajúcich rokovaniach o FTAs so strategickými krajinami ako je Kanada alebo India. Okrem toho kladie dôraz na vyváženosť týchto dohôd.

V prípade Japonska napríklad problém predstavujú najmä netarifné bariéry. Pri Indii bude Slovensku, podobne ako Európskej komisii a Európskemu parlamentu, záležať na tom, aby sa trh otvoril nie len na federálnej úrovni.  

Slovensko svoj záujem pri liberalizácii obchodu upína na svojho suseda, Ukrajinu ako potenciálny 50 miliónový trh so sľubným rastovým potenciálom.

Podpis dojednanej obchodnej dohody však s politických dôvodov nie je aktuálny. Ukrajina je súčasťou tzv. Východného partnerstva EÚ, pričom jej politický dialóg s úniou aktuálne komplikuje najmä prípad väznenej expremiérky Júlie Tymošenkovej. Nový impulz môže priniesť summit EÚ a krajín Východného partnerstva v litovskom Vilniuse.  

Pozície 

„Musím s radosťou konštatovať, že Slovensku sa zatiaľ darí udržiavať hospodársky rast v kladných číslach. V roku 2012 sme dosiahli reálny rast HDP o 2,0 % oproti roku 2011, čo bol v rámci krajín EÚ 4. najlepší výsledok. Hnacím motorom nášho hospodárskeho rastu je zahraničný obchod, ktorý ku nárastu HDP prispel až 8,6 %“, povedal na stretnutí s veľvyslancami krajín EÚ minister hospodárstva Tomáš Malatinský.