G20 podporuje prísnejšie pravidlá pre banky

Británia a Kanada podporili plán amerického ministra financií Timothy Geithnera. Ten chce radikálnu reformu kapitálových pravidiel, ktorá by prinútila banky odkladať si dostatok kapitálu na to, aby boli schopné fungovať počas prípadnej krízy aj bez vládnych podpôr.

Francúzsko a Nemecko však boli na stretnutí ministrov financií G20 proti. Žiadali, aby radšej viac krajín plne prijalo pravidlá Basel II, ktorým sa Spojené štáty zatiaľ bránia.

Sobotňajšie stretnutie tak nedospelo k žiadnym presným číslam, koľko kapitálu si budú musieť banky odložiť po tom, ako sa ekonomika v roku 2010 až 2011 zotaví. Podľa kanadského ministra financií Jima Flahertyho to bude na individuálnom rozhodnutí jednotlivých krajín..

Tak by sa dalo predísť niekoľkoročným vyjednávaniam, ktoré viedli k dnes platným kapitálovým pravidlám Basel II. Na druhej strane, mohlo by to vyvolať regulačné spory medzi jednotlivými jurisdikciami. Banky v praxi zaznamenajú minimálne zmeny.

„Keďže očakávame zmeny, už teraz držíme viac (kapitálu), než potrebujeme podľa súčasných pravidiel  Basel II“, povedal predstaviteľ  jednej z investičných bánk.

Väčšia časť komuniké vydaného v nedeľu tak len opakuje záväzky prijaté v apríli a hovorí o aktivitách, ktoré už prebiehajú, ako posilnenie pravidiel Basel II požiadavkou na vyšší rezervný kapitál.

Ministri tiež potvrdili spôsob, akým majú byť podľa nich štruktúrované platy a odmeny v bankových inštitúciách. Podčiarkli potrebu úplnej implementácie princípov dohodnutých v apríli.

Jazyk vyhlásenia sa však oproti aprílu mierne zostril – ministri podporili odňatie odmien za dosiahnuté výsledky, ktoré sa neskôr ukázali ako nezaslúžené, a vyslovili sa aj za zrušenie garantovaných odmien.

Podľa Paula McCarthyho z právnickej kancelárie Allen & Overy však tieto nové pravidlá budú mať minimálny praktický dopad. „Ak sa pozriete na platovú štruktúru, ktorú majú v súčasnosti, všetko v nej už je.“

Ministri nepodporili výzvu Francúzska na zavedenie platobných stropov pre bankárov. Práve vysoké platy bankárov však vyvolávajú v mnohých krajinách hnev verejnosti – v čase, keď banky prežívajú vďaka vládnym podporám, sú vlastne financované peniazmi daňových poplatníkov.

FSB, rada ministrov financií, predstaviteľov centrálnych bánk a regulačných úradov členských krajín G20 otázku platových reštrikcií ešte preštuduje a na summite v Pittsburghu 24.-25. septembra predloží správu.

(EurActiv podľa Reuters)