Generálny advokát odporučil zamietnuť žalobu ohľadom kartových poplatkov

Zdroj: TASR, AP Photo/Toby Talbot

Viacstranné výmenné poplatky sú už roky predmetom právnych sporov medzi inštitúciami EÚ a hlavnými kartovými spoločnosťami (MasterCard a Visa).

Stanovisko generálneho advokáta je poslednou epizódou ságy, ktorá trvá už od roku 2007, ale už na jeseň by sa mala skončiť. Súd by svoje definitívne rozhodnutie mal zverejniť od apríla do septembra.

Žiadne prekvapenia pritom nie sú zrejme v dohľade. Európske inštitúcie totiž k MIF zaujali spoločný postoj. Boj proti nim pred viac ako siedmimi rokmi spustila Neelie Kroesová, v tom čase komisárka pre hospodársku súťaž. Označila ich za skrytú daň zo spotreby. V súčasnej Komisii jej agendu prebral Joaquin Almunia.

Komisia spoločnosti zakázala uplatňovať MIF, voči čom sa ohradila, pričom v roku 2012 súd potvrdil rozhodnutie exekutívy EÚ (EurActiv, 25/02/2012). MaterCard sa voči rozhodnutiu opäť odvolala.

Generálny advokát včera potvrdil platnosť prvého rozsudku. Vo svojom rozhodnutí uvádza, že súd dostatočne analyzoval vplyv poplatkov na hospodársku súťaž a správne vysvetlil prečo ju narúšajú.

Jeho návrh však nie je záväzný, ale vo väčšine prípadov sa finálne rozsudky Súdneho dvora EÚ veľmi nelíšia od stanoviska generálneho advokáta.

„Najviac stratí spotrebiteľ, ak tento postoj bude nasledovať aj súd,“ reagoval prezident spoločnosti MasterCard Europe Javier Perez.

Cesta vpred

Európska komisia v snahe premietnuť rozhodnutie do právneho poriadku v júli navrhla novú legislatívu zavádzajúcu stropy pre MIF – 0,2 % pri transakciách debetnou kartou a 0,3 % pri kreditných kartách.

Návrh by predstavoval definitívne právne krytie pre prijaté a už čiastočne realizované záväzky MasterCard a Visa. VisaEuropa už v súčasnosti aplikuje 0,2-percentný strop pre debetné karty a ponúkla, že sa v prípade kreditných kariet podriadi 0,3 %, ktoré uplatňuje MasterCard.

Napriek tomu kartové spoločnosti sa stále bránia kroku Komisia a snažia sa zabrániť definitívnym obmedzeniam výšky poplatkov.

„Jednotný prístup k poplatkom naprieč Európou zvýši náklady za karty na strane spotrebiteľov,“ tvrdí Perez. Akékoľvek budúce právne predpisy zavádzajúce strop pre medzibankové poplatky budú mať významný vplyv na budúcnosť elektronických platieb v Európe,“ dodal.

Podľa spoločnosti MasterCard sa náklady za transakcie preniesli z predajcov na spotrebiteľov v Španielsku, Austrálii a Spojených štátoch, kde stropy pre MIF už platia.