Greenpeace kritizuje Slovensko, že bráni automobilky

Zdroj: Flicker

Na minulotýždňovom zasadnutí Rady pre životné prostredie bolo Slovensko jednou z troch krajín, ktorá sa postavila proti návrhu Komisie zaviesť obmedzenie emisií z automobilov už od roku 2012. Slovenská delegácia navrhovala, aby sa platnosť odsunula do roku 2015, nesúhlasila ani s výškou sankcií, ktoré automobilkám hrozia v prípade nesplnenia limitov, ich načasovaním ani s tým, aby boli súčasťou rozpočtu EÚ.

Podľa organizácie Greenpeace sa tým Slovensko postavilo jednoznačne na stranu automobilového priemyslu a ochrana životného prostredia ostala bokom: „Podobný postoj ako SR si v Bruseli osvojili iba dva štáty – Česko a Poľsko. Časový plán EK pritom paradoxne podporilo aj Nemecko, ktoré doteraz viedlo diskusiu, kedy by mala navrhovaná legislatíva začať platiť“, hovorí Kateřina Věntusová z Greenpeace.

Podľa predbežného stanoviska k návrhu Komisie, ktoré pre EurActiv poskytlo ministerstvo hospodárstva, predložený návrh nariadenia „nespĺňa celý rad dôležitých kritérií, a to najmä: dobrej regulácie, nedáva záruky dodržania princípu cost / benefit, nezaručuje dostatočnú objektívnosť, neutrálnosť a spravodlivosť. Dopadová analýza nevyčísluje možnú úsporu, ani nepreukazuje, že dôjde k podstatnému zníženiu emisií CO2 a aký je očakávaný náklad na zníženie jednotky CO2.“

Slovensko v predbežnom stanovisku varuje, že zavedené limity môžu dokonca viesť k lokálnemu zvýšeniu emisií z automobilov – keďže limity zvýšia cenu nových áut, hrozí nedostatočná obnova vozového parku. Preto by mali byť náklady „lokálne adekvátne“.

Slovensko neočakáva rýchle prijatie návrhov Komisie: „SR teda momentálne nepodporuje predložený legislatívny návrh v plnom rozsahu a uplatňuje ako doposiaľ všetky krajiny rezerváciu voči návrhu, zatiaľ z dôvodu preštudovania. Predpokladáme, že rokovania k predmetnému nariadeniu budú náročné a zdĺhavé.“

Tabuľka: Emisie CO2 podľa výrobcov automobilov, 2006
Zdroj: Európska komisia

O obmedzení emisií CO2 z osobnej automobilovej dopravy sa začalo v EÚ hovoriť už v roku 1995. V snahe zabrániť prijatiu záväzných limitov podpísal automobilový priemysel v roku 1998 dobrovoľnú dohodu, podľa ktorej sa mali emisie znížiť do roku 2008 na 140 gramov na kilometer. Dobrovoľné záväzky sa však nepodarilo splniť a dnes sa emisie pohybujú okolo úrovne 160 g/km. Komisia preto navrhuje, aby bola prijatá legislatíva, podľa ktorej budú musieť automobilky v EÚ znížiť do roku 2012 emisie na 130 g/km.

Tabuľka: Zníženie emisií CO2 potrebné na splnenie limitov CO2
Zdroj: Európska komisia

Automobilový priemysel s tým prirodzene nesúhlasí. Hoci sa nebráni obmedzovaniu emisií ako takému, namieta voči časovému rámcu i záväznosti limitov. Kateřina Věntusová z Greenpeace si však myslí, že také argumenty nemajú reálny základ: „O príliš rýchlom vývoji však nemôže byť ani reči. Času mali automobilky dostatok a pôvodné dobrovoľné dohody medzi EK a automobilovým priemyslom to jasne dokazujú.”