Hahn: Summit je poslednou šancou pre vyslanie silného regionálneho hlasu

foto: eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, zdroj: TASR/AP

Johannes Hahn, eurokomisár pre regionálnu politiku, vyhlásil na „Open days 2012“ v rámci Európskeho týždňu regiónov a miest, že najbližší summit predstavuje „poslednú šancu na vyslanie silného regionálneho hlasu členských štátov a európskych zákonodarcov.“

Podľa komisára sa všeobecne považuje za východisko zo súčasnej krízy obnova zdravých verejných financií, reformy na zvýšenie konkurencieschopnosti a cielené investície do rastu a nových pracovných príležitostí.

V tomto vyzdvihol najmä rolu štrukturálnych fondov, ktoré pomohli napríklad Fínsku dostať sa z hlbokej krízy v 90. rokoch. Podobnú úlohu by mohli podľa Hahna zohrať aj dnes.

Na stranu rozpočtu pre kohéznu politiku sa postavil aj predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel. „Regióny musia pritlačiť členské štáty a uistiť sa, že v Rade a Európskom parlamente nebudú žiadne prekážky.“

Zároveň však Výbor regiónov vytrvalo odmieta návrh Komisie, ktorým sa zvyšuje podmienenosť štrukturálnych fondov.

Podľa analytičky European Policy Centre Claire Dhéretovej, považuje Výbor regiónov za nespravodlivé, penalizovať regióny kvôli makroekonomickej situácii členských štátov.

Investičná stratégia

Taliansky minister pre politiku územnej súdržnosti, Fabrizio Barca, vystúpil na pôde Európskeho parlamentu s príhovorom o tom, ako jeho krajina využíva eurofondy.

Taliansko má podľa neho jeden z najvyšších podielov spolufinancovania a to až 53 %. Aj keď sa očakáva, že toto číslo spadne na 47 %, minister tvrdí, že je stále vysoké. Spolufinancovanie je spôsob, ako  využiť pákový efekt na zvýšenie objemu financovania investícií z európskeho rozpočtu.  

Barca zastáva podľa vlastných slov „holistický“ prístup ku kohézii, čiže tá má mať efekt sociálnej inklúzie, ale aj investícií do projektov infraštruktúry.

Minister dodal, že to čo potrebovali, bola „investícia v súlade so stratégiou“.

Obzvlášť dôležité to bolo v chudobnejších južných talianskych regiónoch. Vyzdvihol projekt, ktorý mal urýchliť súdne prípady, ktoré trvali štyri až päť krát dlhšie ako na severe.

Povedal taktiež to, že Taliansko vo svojich rozhodnutiach bralo do úvahy krízu. Preto sa usilovalo chrániť sieť sociálnych služieb, ako sú škôlky, alebo strediská zdravotnej starostlivosti o starších.

Výbor regiónov okrem toho zorganizoval workshop o tom, akú rolu môžu hrať po roku 2014 rôzne finančné mechanizmy, ktoré majú podporiť štrukturálne fondy.  

Investičný manažér z Európskej investičnej banky Bruno Robino tvrdí, že ak majú eurofondy dosiahnuť nejaké výsledky, „musia byť implementované na miestnej úrovni.“

Na pákovom efekte financovania je založený napríklad tzv. JEREMIE fond. Ide o trhový nástroj Európskej investičnej banky, určený pre malé a stredné podniky. Mesto Liverpool investovalo prostredníctvom neho 204 mil. eur.

Podľa miestnej poslankyne Flo Clusovej pomohol tento nástroj k výraznému ekonomickému rastu a tvorbe pracovných miest v regióne. Okrem toho sa realizujú aj ďalšie privátne iniciatívy, napríklad prostredníctvom rizikového kapitálu.